Logga in
Logga in

Aktuellt på bygget maj 2022

Under maj har entreprenören NYAB arbetat med bland annat broar, ersättningsvägar och infarter.

Nu är losshållningen av berg vid Vuonoporten färdigställd och en pumpstation håller på att anläggas för att kunna påbörja broarbetet. Arbeten pågår med ersättningsvägar och infarter till fastigheter från väg 736. Form och armeringsarbeten har gjorts för broarna vid Laiva och Leppikari.

Framöver fortsätter arbetet med ersättnings- och anslutningsvägar. Justeringar och beläggningsarbeten kommer att utföras på E4. Arbeten vid brolägena kommer att fortlöpa.                                     
E4 leds fortsatt om via Köpmansgatan och Ripvägen genom Haparanda, det är även mindre omledningar efter E4 vid brolägena. Man kan även märka av att vi har en ökad byggtrafik.
 
Respektera dem hastighetsnedsättningar och trafikanordningar som vi har för att undvika olyckor, när vägen är asfalterad kan det lätt bjuda in till högre hastigheter.