Logga in
Logga in

Mötesfritt mellan Salmis och Haparanda

Äntligen kan trafiken rulla raka vägen längs E4 mellan Salmis och Haparanda igen. En del arbeten återstår dock fram till hösten 2023.

– Det är glädjande att äntligen kunna släppa på trafiken igen på E4. Vi har fått en säkrare och mer framkomlig väg även om vi inte är helt i mål ännu. Under byggtiden har det varit besvärligt med omledningen på kommunala gator för både trafikanter och inte minst de närboende som visat stort tålamod, säger Gunilla Björklund, projektledare.

Arbetena med att bygga 7 kilometer mötesfri väg längs E4 mellan Salmis och Haparanda har pågått sen 2020. Sträckan får mitträcken och omkörningssträckor, så kallad 2+1-väg. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka har stängts och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knutits ihop med enskilda vägar.

Förutom ombyggnaden av E4 ingår även andra åtgärder som nya gång- och cykelvägar, busshållplatser och viltstängsel. Nya broar och portar har byggts för säkrare passage för gående, cyklister och friluftsliv.

Tanken var att trafiken skulle kunna färdas på E4 redan förra hösten, men projektet stötte på patrull på framförallt bron över Haparandabanan som inte kunde breddas som tänkt.

– Det har bland annat varit problem med lutning och höjd på den befintliga bron som har orsakat att vi inte kunde slutföra det arbetet förra året innan vintern, säger Gunilla Björklund.

Även om trafiken nu släpps på återstår en del arbeten fram till sommaren 2023.

– Sträckan närmast Salmis på 5 kilometer är klar så när som på vägskyltar och belysning, medan det på resterande 2 kilometer mellan Vuono och Haparanda återstår mitträcken och skyltar. När det är klart kommer hastigheten höjas till 110 och 80, säger Gunilla Björklund.