Logga in
Logga in

Väg 395, Autio-Anttis, bärighetsåtgärder

Vägen mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas, och en gång- och cykelbana ska byggas vid Erkheikki.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg. Gång- och cykelväg vid Erkheikki.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Den 2 mil långa sträckan mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas. Ett påfartsfält kommer byggas för trafik från väg 99 västerut. En gång- och cykelbana i form av en trottoar ska byggas vid Erkheikki. Vissa bulleråtgärder kommer även göras.

Under 2023 kommer halva sträckan närmast Anttis att åtgärdas, medan andra halvan mot Autio kommer byggas under 2024. Beläggningsarbeten på första etappen påbörjas i slutet av september. Hösten 2024 ska hela vägsträckan vara klar.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart 2024

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62