Logga in
Logga in

Väg 395, Autio-Anttis, bärighetsåtgärder

Vägen mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas, och en gång- och cykelbana ska byggas vid Erkheikki.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg. Gång- och cykelväg vid Erkheikki.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggstart i början av juni.

Om projektet

Den 2 mil långa sträckan mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas. Ett påfartsfält kommer byggas för trafik från väg 99 västerut. En gång- och cykelbana i form av en trottoar ska byggas vid Erkheikki. Vissa bulleråtgärder kommer även göras.

Byggstart sker i början av juni 2023. Avverkningsarbeten har påbörjats i april. Under 2023 kommer halva sträckan närmast Anttis att åtgärdas, medan andra halvan mot Autio kommer byggas under 2024. Hösten 2024 ska vägen vara klar.

Den 1 juni 2023 bjuder vi in till ett informationsmöte  i Erkheikki Folkets hus kl 18-19. Vi informerar om våra arbeten och svarar på frågor. Välkommen!

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart 2024

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
David Björnfot
Kommunikatör
Pernilla Roslund