Logga in
Logga in

Väg 395, Autio-Anttis, bärighetsåtgärder

Vägen mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas, och en gång- och cykelbana ska byggas vid Erkheikki.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg. Gång- och cykelväg vid Erkheikki.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation. Arbetena återupptas i maj 2024 efter vintervila.

GRANSKNING AV VÄGPLAN

Väg 395, bullerskydd i Erkheikki delen Autio-Anttis, Pajala kommun

Vi planerar för att genomföra bullerskyddsåtgärder i Erkheikki. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. 

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Planen kungjordes och ställdes ut för granskning 2024-04-17. Trafikverket har uppmärksammat att planen som då ställdes ut saknade handlingar. Med anledning av detta görs kungörandet och granskningen om. 

Granskningstid: 25 april–26 maj 2024.

Plats för handlingar: Planen med underlaget (förutom fastighetsförteckning) finns tillgängligt här på webbplatsen under Dokument, se Aktuella handlingar. Fysiska handlingar finns på Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå och hos Pajala kommun, Medborgarvägen 4, Pajala.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 maj 2024.
Ange diarienummer TÄHS-2023-000958.

Mer information: Se kontaktruta.

Om projektet

Den 2 mil långa sträckan mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas. Ett påfartsfält kommer byggas för trafik från väg 99 västerut. En gång- och cykelbana i form av en trottoar ska byggas vid Erkheikki. Nya busshållplatser ska byggas i Autio och vid Erkheikki/Juhonpieti. Även vissa bulleråtgärder kommer bli aktuella längs sträckan.

Under 2023 kommer halva sträckan närmast Anttis att åtgärdas och få ett första lager asfalt, medan resten av vägen mot Autio kommer att byggas om under 2024-2025. Under 2024 kommer åtgärderna genom byarna att utföras. Under 2025 kommer sträckan mellan flygplatsen och Juhonpieti att breddas och förstärkas. 

Då det visat sig att massorna från vägbygget tyvärr har blivit mycket större än beräknat så kommer arbetena att fortsätta även under 2025. 

Informationsmöte

Under maj månad återupptar vi byggnationen av väg 395 mellan Autio och Anttis samt en ny gång- och cykelväg genom Erkheikki. Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi berättar om arbetena och besvarar frågor.

Tid och plats: Tisdagen den 7 maj, kl 18-19, i Erkheikki Folkets hus. Varmt välkommen!

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart Hösten 2025

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62