Logga in
Logga in

Väg 395, Autio-Anttis

Vägen mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas, och en gång- och cykelbana ska byggas vid Erkheikki.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg. Gång- och cykelväg vid Erkheikki.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Den 2 mil långa sträckan mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas. Ett påfartsfält kommer byggas för trafik från väg 99 västerut. En gång- och cykelbana i form av en trottoar ska byggas vid Erkheikki. Vissa bulleråtgärder kommer även göras.

Entreprenör ska upphandlas hösten 2022 och byggstart beräknas till 2023.

Tidsplan

1 Byggstart 2023

2 Klart 2024

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67

Eleonora Knekta

Projektledare

Telefon: +46 10-124 90 08