Logga in
Logga in

Norrbotten Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS)

Trafikverket bygger bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Vad?

Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet längs 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Varför?

För att möta det ökade transportbehovet för tung trafik.

Nuläge

En bro och cirka 2 mil väg av totalt 16 återstår att åtgärda.

Kostnad

Cirka 2,3 miljarder kronor.

Om projektet

Projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) består av flera deletapper, se aktuell status för respektive deletapp nedan.

På sträckan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. Vägarna behöver bättre bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vi bygger om vägarna för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna består av breddning, förstärkning, säkrare korsningar och rakare väg. På några sträckor bygger vi ny väg som leder trafiken utanför byar och på några sträckor blir det bredare vägrenar, kantstenbundna gångbanor eller separata gång- och cykelvägar.

Vi har hittills byggt om 14 av 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Byggnation pågår för Autio-Anttis. Planering pågår för ny bro över Torne älv vid Autio på väg 99 samt viltstängsel och faunapassager på väg E45.

Tidsplan

Cirka 2 mil återstår att åtgärda för den 16 mil långa sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Dessutom ska en ny bro byggas över Torne älv på väg 99 vid Autio.

1 Byggnation Junosuando by Sommaren 2022 - hösten 2023. Mindre arbeten återstår till 2024.

2 Byggnation Autio-Anttis Våren 2023 - hösten 2024

3 Byggstart bro över Torne älv vid Autio 2024

Vi planerar att bygga viltstängsel och två faunapassager längs väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi för att öka trafiksäkerheten men även för att minska risken för påkörningar av renar och övrigt vilt.

5 Hela sträckan av MaKS-projektet klar 2026

Nyheter

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67