Logga in
Logga in

Norrbotten Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS)

Trafikverket bygger bättre vägar för tyngre trafik mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Vad?

Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet längs 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Varför?

För att möta det ökade transportbehovet för tung trafik.

Nuläge

Cirka 2 mil väg av totalt 16 återstår att åtgärda.

Kostnad

Cirka 2,3 miljarder kronor.

Om projektet

Projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) består av flera deletapper, se aktuell status för respektive deletapp nedan.

På sträckan Kaunisvaara–Svappavaara finns ett ökat transportbehov för tung trafik till följd av gruvdriften. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna. Vi bygger vi om vägarna för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärderna består av breddning, förstärkning, säkrare korsningar och rakare väg. På några sträckor bygger vi ny väg som leder trafiken utanför byar och på några sträckor blir det bredare vägrenar, kantstenbundna gångbanor eller separata gång- och cykelvägar.

Vi har byggt om 14 av 16 mil väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Byggnation pågår för sträckan Palokrova-Junosuando, Junosuando by och Autio-Anttis. Planering pågår för ny bro över Torne älv vid Autio på väg 99 samt viltstängsel och faunapassager på väg E45.

Tidsplan

Cirka 2 mil återstår att åtgärda för den 16 mil långa sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

1 Byggnation Palokorva-Junosuando Våren 2022 - hösten 2023

4 km väg genom byn.

3 Byggnation Autio-Anttis Våren 2023-hösten 2024

4 Byggstart bro över Torne älv vid Autio 2023/2024

Vi planerar att bygga viltstängsel och två faunapassager längs väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi för att öka trafiksäkerheten men även för att minska risken för påkörningar av renar och övrigt vilt.

6 Hela sträckan av MaKS-projektet klar 2025

Nyheter

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67