Logga in
Logga in

Väg 99, ny bro över Torne älv vid Autio

Vi planerar för en ny bro över Torne älv vid Autio.

Vad?

Ny bro över Torne älv vid Autio.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på bron.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Den befintliga bron efter väg 99 vid Autio är sliten och behöver ersättas med en ny. Den nya bron ska anpassas för malmtransporterna som går från gruvan i Kaunisvaara. Byggstart planeras till 2024. För att trafiken ska kunna passera Torne älv under tiden den nya bron byggs, kommer vi först att anlägga en tillfällig bro. Byggstart för den tillfälliga bron är planerad till 2024. Den tillfälliga bron kommer rivas när trafiken kan färdas på den nya som beräknas stå klar 2026.

Bron har åter öppnat efter avstängningen som skedde 2020 i samband med att försvagningar upptäcktes. Kompletterande mätningar som Trafikverket genomfört på bron visar att det är säkert att köra över bron. Vi kommer fortsätta att ha kontinuerliga mätningar på bron för att garantera säkerheten.

Tidsplan

1 Byggstart 2024

2 Klart 2026

Karta

Karta bro över Torne älv.

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34

Max Björklund

Markförhandlare

Telefon: 010-123 59 43