Logga in
Logga in

E45, viltstängsel och faunapassager

Vi planerar att bygga viltstängsel och två faunapassager längs väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi för att öka trafiksäkerheten men även för att minska risken för påkörningar av renar och vilt.

Vad?

Viltstängsel och faunapassager på E45 mellan Vittangi och Svappavaara.

Varför?

Säkerställa trafiksäkerheten samt minska risken för påkörningar av renar och övrigt vilt.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Projektet omfattar byggnation av cirka 25 kilometer viltstängsel samt två planskilda passager över väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi i Kiruna kommun. Behovet av denna åtgärd har ökat till följd av de tunga transporterna som går mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Viltstängsel och planskilda passager gör det säkert att korsa väg E45 framförallt för rennäringen genom att separera dem helt från fordonstrafiken.

Då vissa förutsättningar ändrats i projektet kommer nytt samråd att ske under 2024. Byggstart planeras preliminärt till 2025.

Tidsplan

1 Samråd 2024

2 Byggstart Preliminärt 2025

3 Klart Preliminärt 2026

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39