Logga in
Logga in

Väg 395, Palokorva-Junosuando, bärighetsåtgärder

Vi har breddat och förstärkt vägen mellan Palokorva och Junosuando.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Byggnation avslutad.

Om projektet

Den knappt 7 kilometer långa sträckan av väg 395 har breddats till cirka 8 meter och förstärkts för att klara tyngre fordon. Åtgärderna innefattar även erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning och bullervall nära Tornefors. Flera parkeringsfickor har byggts och vägräcken har bytts ut eller förlängats. 

Brev till berörda markägare

Du som berörs av markersättnings- eller bullerfrågor kommer att få hem ett brev om detta.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2022

2 Klart Oktober 2023

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83