Logga in
Logga in

Väg 395, Palokorva-Junosuando

Vi planerar att bredda och förstärka vägen mellan Palokorva och Junosuando.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Byggstart.

Om projektet

Den knappt 7 kilometer långa sträckan av väg 395 kommer breddas till cirka 8 meter och förstärkas för att klara tyngre fordon. Åtgärderna innefattar även erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning och bullervall nära Tornefors. Flera parkeringsfickor kommer att byggas och vägräcken kommer att bytas ut eller förlängas. Under byggtiden kan framkomligheten bli begränsad längs sträckan.

Vi påbörjar fräsningsarbeten den 20 juni 2022. Hösten 2023 ska åtgärderna vara klara.

Informationsmöte

Kom och träffa oss på ett informationsmöte om byggnationen Palokorva-Junosuando. Tid och plats: tisdag den 21 juni kl 17.30-19 på Junosuando centralskola. Välkommen!

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: 010-123 41 13