Logga in
Logga in

Väg 395, Junosuando-Masugnsbyn, bärighetsåtgärder

Vi har breddat och förstärkt sträckan mellan Junosuando-Masugnsbyn.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

Förbättra framkoligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Arbetena med att bredda och förstärka den 11 kilometer långa sträckan mellan Junosuando och Masugnsbyn startade våren 2021 och avslutades hösten 2022. Vi har även byggt en ny bro har över Leppäjoki.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2021

2 Klart September 2022

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85

Kundservice