Logga in
Logga in

Väg 395, Junosuando-Masugnsbyn

Byggnation för sträckan Junosuando-Masugnsbyn pågår. Vägen ska breddas och förstärkas.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

Förbättra framkoligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vi breddar och förstärker den 11 kilometer långa sträckan mellan Junosuando och Masugnsbyn. En ny bro har också byggts över Leppäjoki. Asfaltering beräknas pågå från slutet av juni till början av augusti. Fräsning- och schaktarbeten pågår under maj och juni månad på 3 kilometer av sträckan, i höjd med Mäntykero. Under tiden blir framkomligheten begränsad och eventuellt kan trafiken regleras med lots på delar av sträckan. Alla arbeten beräknas vara klara hösten 2022.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2021

2 Klart Hösten 2022

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85

Kundservice