Logga in
Logga in

Väg 395, planskild passage Merasjärvi

Vi har byggt en planskild passage norr om Merasjärvi för att öka säkerheten för framförallt skoter- och hundspannstrafikanter som ska korsa väg 395.

Vad?

Planskild passage för friluftslivet över väg 395.

Varför?

Öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggstart maj 2023.

Om projektet

Passagen är byggd för Kiruna kommuns skoterled i höjd med sjön Särkijärvi cirka 4 kilometer norr om Merasjärvi. Behovet av en planskild passage har ökat till följd de tunga transporterna som går m ellan Kaunisvaara och Svappavaara. En planskild passage gör det säkert att korsa väg 395 för friluftsutövare som skoter- och hundspannstrafik genom att separera dem helt från fordonstrafiken. Passagen minskar sannolikt också störningar för rennäringen samt övrigt vilt längs sträckan, genom att friluftsutövare koncentreras till samma överfart.

Byggnationen avslutades hösten 2023.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2023

2 Klart Slutet av 2023

Kontakt

Joonas Lämsä

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 40

Kundservice