Logga in
Logga in

Väg 395, planskild passage Merasjärvi

Vi planerar att bygga en planskild passage norr om Merasjärvi för att öka säkerheten för framförallt skoter- och hundspannstrafikanter som ska korsa väg 395.

Vad?

Planskild passage för friluftslivet över väg 395.

Varför?

Öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggstart maj 2023.

Om projektet

Projektet omfattar byggnation av en planskild passage över väg 395 vid Kiruna kommuns skoterled i höjd med sjön Särkijärvi cirka 4 kilometer norr om Merasjärvi. Behovet av en planskild passage har ökat till följd de tunga transporterna som går mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

En planskild passage gör det säkert att korsa väg 395 för friluftsutövare som skoter- och hundspannstrafik genom att separera dem helt från fordonstrafiken. Passagen ska förutom att ha god funktion och säkerhet, även vara estetiskt tilltalande. Passagen minskar sannolikt också störningar för rennäringen samt övrigt vilt längs sträckan, genom att friluftsutövare koncentreras till samma överfart.

Byggstart är beräknad till maj 2023. Under byggtiden kommer framkomligheten vara nedsatt i området. En kortare enfilig väg kommer byggas tillfälligt för att leda trafiken förbi byggarbetsplatsen.

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2023

2 Klart Slutet av 2023

Kontakt

Joonas Lämsä

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 40

Kundservice


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Joonas Lämsä
Kommunikatör
Pernilla Roslund