Logga in
Logga in

Väg 582, Alvik–Selet Efterlängtad ombyggnation avslutad

Trafikverket har byggt om den 14 kilometer långa sträckan mellan Alvik och Selet för bättre bärighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Mellan Alvik och Långnäs har en ny gång- och cykelväg byggts.

- Arbetena har i stort gått enligt plan och vi är nöjda med åtgärderna. Vägen mellan Alvik och Selet har förstärkts och fått bättre bärighet och framkomlighet. Gång- och cykelvägen blev riktigt bra och ger en säker trafikmiljö för de som går eller cyklar. Vi har dock fått till oss att det förekommer ryttare och hästar på den vilket både kan upplevas som obehagligt att möta och är förbjudet i lag. Så vi hoppas att man som ryttare tänker på det och använder andra vägar istället, säger Peder Bergman, projektledare på Trafikverket.

Sträckan har även fått nya busshållplatser och nya passager vid skolan. Belysningen längs väg 582 har förbättrats samt att den två kilometer långa gång- och cykelvägen har belagts med kantsten och belysning.

Byggnationen startade i maj 2022 och avslutades i september. 

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39