Logga in
Logga in

E18, Ekebykorset, Karlskoga Klartecken för att fortsätta bygga om Ekebykorset

E18-korsningen Ekebykorset i Karlskoga har varit pausat i drygt ett år. Nu finns det en plan för hur vi ska bygga klart korsningen.

Svåra markförutsättningar har lett till att arbetet med att bygga om E18-korsningen Ekebykorset i Karlskoga har varit pausat i drygt ett år. Nu finns det en plan för hur vi ska bygga klart korsningen. Lösningen blir att bygga en cirkulationsplats med en gång- och cykelpassage i samma nivå som vägen.

- Våra utredningar har visat att den planerade gång- och cykeltunneln under vägen riskerar att bli alltför kostnadsdrivande. Genom den här inriktningen kan vi komma vidare i ett bygge som stått stilla länge, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket.

I och med detta kan vi påbörja upphandlingen av en entreprenör som ska bygga klart cirkulationsplatsen. Upphandlingen beräknas vara omkring årsskiftet. Under året kommer vi även att påbörja arbeten för att återställa platsen där gång- och cykeltunneln planerades.

- Vi beklagar att det här projektet dragit ut på tiden, och vi är medvetna om att det påverkat både boende i Karlskoga och trafikanterna på vägen. Därför känns det nu bra att vi har en lösning för att komma i mål. Det här är en efterlängtad åtgärd som ska leda till ökad framkomlighet och säkerhet, säger Nicklas Broberg.