Logga in
Logga in

E18, Ekebykorset, Karlskoga Nu börjar återställningsarbetet vid Ekebykorset

Under vecka 35 börjar vi förbereda för att återställa vägen vid Ekebykorset. Vi inleder arbetet i början på september och fortsätter under hösten. Arbetet berör i första hand delen som ligger norr om E18.

Nu i september sätter vi igång med att återställa delar av vägen vid E18 Ekebykorset. Redan i slutet av augusti börjar entreprenören ställa ut byggbodar och köra ut maskiner. Därefter startar själva arbetet.

När vi återställer vägen kommer vi i första hand att fylla igen schaktgroparna vid Ekebykorset. Groparna fylls igen upp till de så kallade hammarbanden på sponten. Sponten är de stabiliserande stålbalkar som syns sticka upp ur marken. Därefter drar vi upp spontplankorna. En del spont intill bostadsrättshusen vid vägen kommer vi låta sitta kvar eftersom de behövs för att stabilisera marken för våra fortsatta arbeten.

När sponten är borta kommer trafiken vid Ekebykorset att flyttas över och gå på den norra sidan om E18. Idag går trafiken på den södra sidan. Vi flyttar trafiken för att kunna genomföra underhållsarbete och förbättra vägen.

Under hösten tar vi även fram en ny handling och gör en ny upphandling av huvudentreprenör. Vi är måna om att arbetet vid Ekebykorset ska komma igång så snart som möjligt. Tanken är därför att den nya entreprenören ska vara på plats under våren 2023 för att bygga klart cirkulationsplatsen, busshållplatser, gång- och cykelvägen samt korsningen över E18.