Logga in
Logga in

E18, Ekebykorset, Karlskoga Trafiken flyttas vid Ekebykorset

Helgen 18-20 november förbereder vi för att flytta över trafiken till norr om E18. Trafiken flyttas för att vi ska kunna reparera skador och lägga ny asfalt på den tidigare vägen.

Vi har nyligen byggt upp en tillfällig väg precis norr om E18. Under helgen 18-20 november kommer vi att anpassa vägskyltar och vägmärken för att trafiken ska flyttas och ledas om.

Trafiken behöver ledas om på den tillfälliga vägen för att vi ska kunna fortsätta fylla igen schaktgroparna och dra upp den kvarvarande sponten, en sorts stålbalkar, närmast och under E18. Tack vare att trafiken leds om kan vi byta ut den slitna asfalten där trafiken körde tidigare och vi kan reparera skador på vägen.

Under hösten har återställningsarbetena vid Ekebykorset rullat på. Schaktgropen på den norra sidan har fyllts igen så pass att delar av sponten har kunnat dras upp.

Vi fortsätter arbetet med den nya handlingen inför upphandlingen av en ny entreprenör till våren 2023 som ska bygga klart cirkulationsplatsen, busshållplatser, gång- och cykelvägen samt korsningen över E18.

Så flyttas trafiken

De små pilarna i bilden visar hur trafikens tar sig fram. De prickiga linjerna i grönt är vägskyltar, den tunna ljusgula linjen är en tillfällig linjemålning på vägen och de kraftigare, mörkt blå linjerna är betongbarriärer som står utmed vägen. Cirkeln i mitten är en tillfällig däckbuffert som är mittpunkten i den tillfälliga cirkulationen, den står kvar som tidigare. De markerade områdena i bilden visar vårt arbetsområde för nästa etapp.