Logga in
Logga in

Örebro E20, Trafikplats Marieberg norra

Vi bygger en trafikplats på E20 vid Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Vad?

Vi ska bygga en trafikplats på E20, mellan trafikplatserna Adolsfsberg och Marieberg. Bygget sker i samarbete med Örebro kommun.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vi har börjat bygga den nya trafikplatsen. Vi beräknar vara klara hösten 2025.

Om projektet

Vi planerar för att möta den starka utvecklingen i Örebro kommun. Mariebergs handelsområde växer och därför bygger vi en trafikplats på E20 i norra delen av området, mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg.

Trafikplatsen som vi bygger kommer att ansluta till det kommunala vägnätet på både östra och västra sidan av E20. Vi bygger trafikplatsen i samarbete med Örebro kommun. Målet med bygget är att öka trafiksäkerheten och minska risken för köbildning på E20.

Vi börjar bygga trafikplatsen

Nu går projektet in i byggfas och vi börjar bygga trafikplats Marieberg norra. Vi har satt upp barriärer längstgående i ytterkanten av körbanan i båda riktningar, grävt fundament och ritat upp nya linjer i vägen. Från måndag den 8 april påverkas trafiken av våra arbeten på plats.

Trafiken påverkas under byggtiden

Trafiksituationen runt Marieberg är redan ansträngd och under tiden vi bygger kommer det också att påverka trafiken. Till en början är hastigheten längs E20 där vi arbetar sänkt till 70km/h och körfältens bredd kommer smalnas av. Det kommer den vara under större delen av byggtiden. Vi planerar att hålla två körfält öppna i vardera riktning under hela tiden vi bygger.

Så blir den färdiga trafikplatsen

Den röda markeringen visar hur den nya trafikplatsen kommer vara utformad. Trafikplats Marieberg norra ansluter till det kommunala vägnätet intill områdena Palmbohult och Marieberg.

Nyheter

Tidsplan

1 Upphandling om totalentreprenad klar Hösten 2023

2 Bygget av trafikplatsen startar April 2024

3 Trafikplatsen är klar Hösten 2025

Dokument

Örebro kommun bygger i anslutning till trafikplatsen

I nära anslutning till vårt projekt med trafikplatsen bygger Örebro kommun. Trafikplatsen kommer att ansluta till kommunens vägnät. Du kan läsa mer om deras projekt på kommunens hemsida.

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50