Logga in
Logga in

Örebro E20, Trafikplats Marieberg norra

Vi ska bygga en trafikplats på E20 vid Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Vad?

Vi ska bygga en trafikplats på E20, mellan trafikplatserna Adolsfsberg och Marieberg. Bygget sker i samarbete med Örebro kommun.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Upphandlingen är klar och entreprenör för projektet är Entry. Vi förbereder inför byggstart under våren 2024.

Om projektet

Vi planerar för att möta den starka utvecklingen i Örebro kommun. Mariebergs handelsområde växer. Vi ska därför bygga en trafikplats på E20 i norra delen av området, mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg.

Trafikplatsen som vi ska bygga kommer att ansluta till det kommunala vägnätet på både östra och västra sidan av E20. Vi bygger trafikplatsen i samarbete med Örebro kommun. Målet med bygget är att öka trafiksäkerheten och minska risken för köbildning på E20.

Tidsplan

1 Upphandling om totalentreprenad klar Hösten 2023

2 Bygget av trafikplatsen startar April 2024

3 Trafikplatsen är klar Under 2025

Dokument

Örebro kommun bygger i anslutning till trafikplatsen

I nära anslutning till vårt projekt med trafikplatsen bygger Örebro kommun. Trafikplatsen kommer att ansluta till kommunens vägnät. Du kan läsa mer om deras projekt på kommunens hemsida.

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50