Logga in
Logga in

Örebro E20, Trafikplats Marieberg norra

Vi ska bygga en trafikplats på E20 vid norra Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Vad?

Vi ska bygga en trafikplats på E20, mellan trafikplatserna Adolsfsberg och Marieberg. Bygget sker i samarbete med Örebro kommun.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi har tilldelat konsulten VAP uppdraget att projektera trafikplatsen. Vi planerar att börja bygga hösten 2023.

Om projektet

Vi planerar för att möta den starka utvecklingen i Örebro kommun. Mariebergs handelsområde växer. Vi ska därför bygga en trafikplats på E20 i norra delen av området, mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. Bygget sker i samarbete med Örebro kommun. Målet med bygget är att öka trafiksäkerheten och minska risken för köbildning på E20.

Vi utreder även ny sträckning av väg 51 genom Mariebergs handelsområde.

Tidsplan

1 Bygget av trafikplatsen startar Hösten 2023

2 Trafikplatsen är klar Under 2025

Dokument

Kontakt

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50