Logga in
Logga in

E20, Trafikplats Marieberg norra Vi börjar bygga trafikplats Marieberg norra

Nu inleds arbetet med att bygga den nya trafikplatsen vid norra Marieberg i Örebro. Trafikplatsen ska underlätta och förbättra trafikflödet längs E20. Från den 8 april påverkas trafiken av att vi börjar bygga.

Vi börjar bygga den nya trafikplatsen Marieberg norra vid handelsområdet Marieberg i Örebro.

– Under drygt ett och ett halvt år kommer vi att bygga härute. Det är ett efterlängtat projekt som kommer att göra skillnad för de som reser längs E20, säger projektledare Filip Lindström.

Den nya trafikplatsen Marieberg norra kommer att ligga mellan de befintliga trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg.

Vi bygger när Marieberg växer

Intill trafikplatsen har Örebro kommun ett exploateringsprojekt där de bygger ut norra delen av handelsområdet Marieberg. Trafikflödet för både persontrafik och transporter väntas öka. Det är bland annat därför som behovet av den nya trafikplatsen är stort, för att minska trycket på den befintliga trafikplatsen Marieberg som finns idag. Den nya trafikplats Marieberg norra kommer också att underlätta för de som pendlar till och från Örebro via E20.

Det är Örebro kommun som finansierar bygget av den nya trafikplatsen.​

Så blir den färdiga trafikplatsen

Den röda markeringen visar hur den nya trafikplatsen kommer vara utformad. Trafikplats Marieberg norra ansluter till det kommunala vägnätet intill områdena Palmbohult och Marieberg.

Trafiken påverkas när vi bygger

Under arbetet kommer trafikanterna märka av att vi bygger. Det är ett stort projekt med flera delmoment som påverkar trafiken på olika sätt.

– Det kommer stundtals bli ansträngt i trafiken under byggtiden men vi hoppas att örebroarna kan ha tålamod och håller ut för när vi är klara kommer trafiken flyta på ett betydligt bättre sätt än tidigare, säger Filip Lindström.

Hastigheten längs E20 där vi arbetar kommer att sänkas till 70km/h under större delen av byggtiden. Körfältens bredd kommer också att smalnas av.

– Vi uppmanar alla trafikanter att sänka hastigheten och hålla avstånd, det skyddar både dig och de som arbetar vid vägen, säger Filip Lindström.

Trafikplats Marieberg norra väntas vara klar för trafik hösten 2025.