Logga in
Logga in

Sveriges första permanenta elväg Vi avbryter upphandlingen för Sverige första permanenta elväg

Trafikverket har beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av elvägen. Den huvudsakliga orsaken är att ökade kostnader lett till att projektet saknar tillräcklig finansiering.

Sveriges första permanenta elväg är planerad att byggas längs E20 på sträckan Hallsberg – Örebro. Under 2023 har de anbud som inkommit visat att den finansiering som projektet har inte täcker kostnaderna för att kunna bygga ett komplett elvägssystem, inklusive elvägsteknik, kringtjänster samt betal- och accessystem. Därför avbryts nu upphandlingen.

– Det här är inte det scenario vi hade föreställt oss men det var ett nödvändigt beslut, säger biträdande chef för Trafikverkets elektrifieringsprogram Kenneth Natanaelsson. Det här beslutet drabbar både oss, våra leverantörer och samarbetspartners.

Högre kostnader än väntat ligger bakom

Både Trafikverket och de som lämnat in anbud har gjort sitt bästa för att uppskatta kostnaderna för projektet längs vägen. Eftersom elvägen är ett pilotprojekt, det vill säga första gången ett fullskaligt elvägssystem planeras att byggas har det inte funnits tidigare erfarenheter att dra nytta av. I kombination med det förändrade omvärldsläget med sämre materialtillgång och inflation, har de beräknade kostnaderna därför blivit avsevärt högre än förväntat.

– Vi såg att de anbud som kom in låg högt över den beräknade budgeten och att projektet inte längre skulle vara genomförbart, säger Kenneth Natanaelsson. Därför väljer vi att avbryta upphandlingen.

Projektet fortsätter

Även om upphandlingen avbryts så fortsätter projektet med Sveriges första permanenta elväg. Projektet går nu in i en analysfas för att undersöka hur kostnaderna kan reduceras och elvägen förverkligas.

Runt om i världen växer intresset för elväg och fler vågar satsa på elvägsteknik. Med tiden kommer det generera ett bredare kunskapsunderlag, bland annat när det kommer till kostnadseffektivisering.

– Under de år vi arbetat med det här projektet har vi tillsammans med branschen lärt oss av varandra och kommer fortsätta att göra det. Att upphandlingen avbryts är tråkigt men vi arbetar vidare för att kunna bygga elvägen längre fram, säger Kenneth Natanaelsson.