Logga in
Logga in

Arbetet pausat vid Frommesta

Vid Frommesta har vi schaktat och grävt där vi planerar att bygga en gång- och cykelpassage under väg 51. Nu har vi pausat arbetena.

Arbetet är pausat vid Frommesta

Vid Frommesta har vi arbetat med att schakta och gräva vid tunnelläget där vi planerar att bygga en gång- och cykelpassage. Nu har vi pausat schaktarbetena på grund av oväntat höga grundvattenflöden, samt att vi har upptäckt berg i schaktbotten.

Trafikverket utreder gång- och cykeltunneln

Vi utreder hur vi ska hantera gång- och cykeltunneln framöver, nu när förutsättningarna har förändrats. Information om framdriften i Frommesta kommer att uppdateras löpande på projektets hemsida.