Logga in
Logga in

Brobalkar till bron över Täljeån är på plats

Vi bygger en ny bro över Täljeån i Almbro, och i veckan kunde förbipasserande se hur en stor lyftkran lyfte på plats brobalkarna till den nya bron.

En stark lyftkran krävdes

Huvudbalkarna till den nya bron över Täljeån väger cirka 30 ton och är 37 meter långa, och kranen som lyfte dem är en 400 tons kran. Lyftet skedde med cirka 40 meter i höjd till krantoppen. Det tog en dag att montera kranen som kommit hit ända från Uppsala. Dagen därpå tog det knappt 4 timmar att lyfta på plats brobalkarna. På förmiddagen dag tre var kranen nedmonterad och kunde åka hem.

Bron över Täljeån blir klar i november

Nu väntar en period med formbyggnad, armering och gjutning. Vi beräknar att den nya bron kommer att bli klar i november. Därefter kommer vi att bygga vidare på väg 51 med anslutningar. Montering av räcken och beläggning sker under våren 2023. När vi så småningom leder över trafiken till den nya vägen och den nya bron kommer den gamla bron över Täljeån att rivas bort i enlighet med gällande vattendom.