Logga in
Logga in

Rörbron vid Nävesta har kommit på plats

När vi bygger om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med mitträcke bygger vi även fem nya rörbroar längs sträckan. Nu har vi lyft på plats rörbron vid Nävesta.

Det tog en hel förmiddag att lyfta på plats och sätta ihop den nya rörbron vid Nävesta, som består av två rör. Vardera rör väger ungefär sex ton, och de lyftes på plats med hjälp av en stor lyftkran.

Nu återstår att bygga klart vägen över rören, och där räknar vi med att kunna öppna vägen för trafik under vecka 45. Det är ännu inte bestämt när gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna börja använda passagen genom rörbron.