Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Även mindre djur kommer fram vid väg 51

Genom att placera och utforma trummor och broar på rätt sätt kan djur som lever i eller vid vatten röra sig i naturen utan att hindras av vägbanken.

Vi bygger om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri 2+1-väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Inom projektet hanterar vi också vatten och fauna. Vi genomför arbeten för att skapa säkra passager för både landlevande djur och för fiskar.

Tillfällig kanal bredvid Kvarntorpsbäcken

Inför att vi skulle riva den tidigare bron över Kvarntorpsbäcken och anlägga en ny rörbro grävde vi en tillfällig kanal bredvid bäckfåran. Det var för att skydda vattenmiljön från grumlande ämnen under rivnings- och byggtiden.

Naturlig passage för fiskarna

Vi försåg den nya trumman som Kvarntorpsbäcken ska rinna igenom med naturstenar som bottenmaterial för att ge fiskarna en så naturlig passage som möjligt. Bredvid den nya vattenförande trumman finns en torrtrumma som ger möjlighet till säkra passager under vägen för mindre däggdjur.

Utter på besök vid väg 51

En som får användning av faunapassagerna under väg 51 är den här uttern som vi träffade på en tidig morgon.