Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Nu river vi den gamla bron över Täljeån

Den nya bron som vi har byggt över Täljeån togs i bruk av biltrafiken i somras. Därför river vi nu den gamla bron som har uppnått sin tekniska livslängd.

Vi river bron som byggdes 1953

Nu river vi den gamla bron över Täljeån som tidigare användes av biltrafiken. Bron byggdes 1953 och har uppnått sin tekniska livslängd. När vägrätten upphör ska vi återlämna marken där bron tidigare stått till markägarna. Därför måste vi ta bort hela bron, och det gör vi genom att såga ut stora bitar av betongen som vi sedan lyfter bort med en lyftkran. Därefter kör vi bort betongen för krossning och avskiljning från metall (armeringsjärn). Vi river också den gamla brons landfästen med grävmaskin, och återställer åfåran enligt den vattendom som Mark- och miljödomstolen har beslutat.

Stenvalvsbron blir kvar och förbättras

Den äldsta bron, även kallad stenvalvsbron, används bara av gång- och cykeltrafikanter. Den bron kommer vi att restaurera, laga räcken och förbättra belysningen på. Vi kommer även att asfaltera den så att cykelbanan blir sammanhängande.

Övrig information