Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Sista sommaren på väg 51

I höst blir vi klara med ombyggnaden av väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro. Men innan vi har en färdig mötesfri väg ska vi ta oss igenom en sommar full av vägarbeten.

Asfaltering vecka 24-25

Under vecka 24-25 kommer vi att asfaltera väg 51. Trafiken regleras då med vakt och lots. För att undvika väntetid rekommenderar vi att du väljer alternativa vägar, till exempel väg 52.

Klart i höst

Vi bygger mötesfri väg på väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vägprojektet blir klart under hösten, och vi arbetar helt enligt den tidsplan som vi hade vid byggstarten.

Just nu är vi inne i en högintensiv period för att hinna färdigt med allt som behövs inför att flytta över trafiken till den nya delen av vägen i Almbro. Vi fokuserar även på att få ner alla vägtrummor som ska ligga under vägen för att asfalteringen ska kunna bli klar i tid. Det är därför vi har flera tillfälliga förbifarter längs vägen.

Vi planerar att öppna den nya betongbron i Almbro för trafik under vecka 27 och för att det ska vara möjligt är det mycket som behöver göras.

Nuläget i vägprojektet

  • Ett av projektets viktigaste moment är betongbron i Almbro. Den är nu färdig med tätskikt och det återstår endast broräcken och bullerskärm. Bron kommer att öppna för trafik under vecka 27.
  • 3 av 4 rörbroar är klara. Den sista som återstår är en rörbro i Almbro.
  • Hela vägsträckan är breddad.
  • Cirka 50% av asfalteringen är färdig.
  • 9 av 12 vägtrummor under vägen är färdiga.
  • Cirka 90% av all justering av bärlager är klart.

  • En rörbro i Almbro ska monteras till viss del. Vi kan inte förlägga hela rörbrons längd på en gång eftersom det blir för trångt för trafiken att komma förbi då.
  • Den befintliga vägen ska asfalteras. Det kommer vi att arbeta med under vecka 24-25 och trafiken regleras då med vakt och lots. Vänligen välj annan väg om ni kan för att undvika väntetid.
  • Montering av broräcken och sidoräcken.
  • Trafikomläggning till nya sträckningen i Almbro.

Tack för visad hänsyn

Vi vill rikta ett stort tack till alla trafikanter för den hänsyn ni har visat under genomförandet av detta projekt. Att genomföra ett vägprojekt som det här med minsta möjliga påverkan på trafiken är verkligen en utmaning, och tillsammans kan vi göra detta framgångsrikt och skapa en förbättrad trafikmiljö för oss alla.

Vi vill även uppmana alla att fortsätta vara försiktiga och ta det lugnt i trafiken. Även om vissa delar av projektet kan vara klara kan det fortfarande finnas arbetsområden och tillfälliga förändringar i vägstrukturen. Genom att fortsätta visa hänsyn och följa de angivna trafikreglerna bidrar du till en smidig och säker färd längs vägen.

Övrig information