Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Skolbarn invigde bron över Täljeån

Bron över Täljeån är färdigbyggd och kommer att öppna för trafik under vecka 28. Men innan dess har barnen från den närliggande Almbroskolan varit på besök för att gå tipspromenad, äta glass och inviga bron.

Vi bygger mötesfri väg på väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Ett av projektets viktigaste moment har varit betongbron i Almbro. Den är nu färdigbyggd och kommer att öppna för trafik under vecka 28.

Broinvigning med skolbarn

Den 20 juni hade vi besök från närliggande Almbro skola som har påverkats, sett och hört vårt vägbygge under hela byggtiden. Barnen som kom hit fick gå tipspromenad, provsitta i våra arbetsmaskiner, äta glass och inviga den nybyggda bron. 

De gamla broarna

Den gamla bron över Täljeån som hittills har använts av biltrafiken kommer att rivas. Bron har uppnått sin tekniska livslängd och vi ska återlämna marken till markägarna när vägrätten upphör. Därför måste vi ta bort hela bron. Betongen kommer att köras bort för krossning och avskiljning från metall (armeringsjärn).

Den ännu äldre stenvalvsbron som bara används av gång- och cykeltrafikanter kommer vi att restaurera, laga räcken och förbättra belysningen på. Vi kommer även att asfaltera den så att cykelbanan blir sammanhängande.