Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Snart möjligt att cykla från Kvarntorp in till Örebro

När väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro blir mötesfri har vi även gjort det möjligt att cykla längs hela sträckan. Ihop med andra projekt i närheten blir det ett cykelstråk ända in till Örebro.

Cykelstråk in till Örebro

I samband med att vi byggt om väg 51 har vi även byggt gång- och cykelvägar samt förbättrat sidovägar, vilket gör det möjligt att cykla längs hela sträckan mellan Kvarntorp och Almbro. Dessutom pågår det andra projekt med gång- och cykelbanor i närområdet som ökar möjligheterna för dig som vill pendla med cykel. 

Norr om Almbro bygger vi en cykelväg in till Norra bro. Den blir klar om ungefär ett år.

Örebro kommun bygger också gång- och cykelväg i närområdet.

Tryggt att passera vägen

Vi har byggt tre cykelportar och en gångport under vägen längs sträckan mellan Kvarntorp och Almbro, vilket gör det möjligt för cyklister och fotgängare att passera väg 51 avskilt från biltrafiken. Enligt den ursprungliga planen skulle vi ha byggt en cykelport även vid Frommesta, men det var tyvärr inte möjligt på grund av stor påverkan på det omgivande grundvattnet. Där kan gång- och cykeltrafikanter istället ta sig över väg 50 i en plankorsning med gångfålla så att man tydligt ska se biltrafiken innan man går över, och kan stanna i mitten om det behövs.