Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Klartecken för cirkulationsplats i Almbro

Sedan vi började planera för att bygga om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro har vi även utrett möjligheterna att bygga en cirkulationsplats i Almbro. Det har vi nu fått klartecken att göra.

Ny cirkulationsplats

Vi har byggt om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Nu ska vi även bygga en cirkulationsplats i den norra änden av vägbygget, vid Almbro, eftersom vi ser att den nuvarande korsningen inte blir bra trots ombyggnaden av väg 51. Korsningen är för snäv för längre fordon som svänger ut på riksvägen och det behövs en cirkulationsplats. 

Ny busshållplats

I anslutning till cirkulationen bygger vi även en ny busshållplats i riktning mot Örebro.

Tidsplan

I slutet av augusti, omkring vecka 34, inleder vi byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i korsningen som går in mot Norra bro, där väg 51 möter väg 676. Vi beräknar att det kommer att ta ungefär tre månader att bygga cirkulationsplatsen, vilket innebär att det ska vara klart innan årsskiftet.

Trafikpåverkan

Under byggperioden kommer trafiken på väg 51 att påverkas på följande sätt:

  • Cirkulationen ska byggas öster om väg 51, så trafiken kommer i största mån att kunna passera som tidigare under större delen av byggproduktionen.
  • Vi ställer upp längsgående barriär som avgränsning mot arbetet.
  • Hastigheten för den förbipasserande trafiken kan komma att behöva anpassas, vilket då kommer att framgå av skyltning.
  • Även tillgänglig bredd på körfälten kan behöva anpassas.

Vi uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma på skyltning och följa de anvisningar som ges vid arbetsplatsen. Vi ber om överseende för eventuella störningar som kan uppstå under denna period och tackar för ert tålamod och samarbete.