Logga in
Logga in

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg Vägbygget mellan Kvarntorp och Almbro är klart

Nu är väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro mötesfri med 2+1 filer och det har blivit både smidigare, grönare och tryggare att ta sig fram här. När vädret tillåter kan vi göra klart de sista arbetena vid sidan av vägen.

Arbeten vid sidan av vägen återstår

Vi har byggt om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med 2+1 filer. Slutbesiktningen av vägen ägde rum i början av december och fick godkänt resultat. Vi fick även ett fåtal anmärkningar som vi kan åtgärda utan att påverka trafiken. Bland annat ska vi återställa sidoområden, bygga klart viltstängsel och åtgärda vissa skyltar.

Brorivningen vid Täljeån fortsätter under 2024

Vi har rivit större delen av den gamla bron över Täljeån, men måste enligt vattendomen från mark- och miljödomstolen avvakta med de sista rivningsarbetena. Vi får inte arbeta i ån när det är höga vattenflöden, eller under perioden mars-maj. Därför kommer vi att kunna återställa flodfåran efter brorivningen först i sommar.

Klart för fartkameror

Framöver kommer vi att sätta upp fartkameror längs vägen vid Frommesta. Där kan gång- och cykeltrafikanter kan korsa vägen i en plankorsning.

Övrig information