Logga in
Logga in

Väg 63, förbifart Hjulsjö, ny sträckning av väg Förbifart Hjulsjö på väg 63 öppnar för trafik

Vi har byggt en 4,6 kilometer ny väg genom skogen, strax norr om Hjulsjö. Den 30 november öppnar vi för trafik. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan.

Vägen genom Hjulsjö har en hög andel tung trafik. För att möta detta har vi byggt ett omkörningsfält i uppförsbackarna på den nya vägen. På så sätt blir det lättare att köra om den tunga trafiken för personbilar. Den nya vägsträckan blir rakare än den nuvarande och vi höjer hastigheten till 80 kilometer i timmen, från nuvarande hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.

- Trafiksäkerheten ökar avsevärt med en bredare väg, bättre omkörningsmöjligheter med stigningsfälten och säkra sidoområden. Trafiken på befintlig väg 63 minskar vilket även bidrar till en ökad trafiksäkerhet, främst för oskyddade trafikanter, säger Filip Lindström, projektledare på Trafikverket.

Förutom den nya vägen har vi också byggt en ny bro över Grönälven, vid Bredsjövägen.

Trafiken på den nya förbifarten planeras att öppna den 30 november 2023 under eftermiddagen.

Kontakt

Projektledare

Filip Lindström

Telefon: +46 10-123 12 50