Logga in
Logga in

Överklagad vägplan för väg 50

Den fastställda vägplanen för Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe är överklagad. Nu ligger ärendet hos regeringen som ska fatta beslut.

Vägplanen för Väg 50, Nykyrka-Brattebro är överklagad och ligger nu hos regeringen som ska fatta beslut i ärendet. De kan antingen godkänna eller avslå vägplanen. Om vägplanen godkänns kan vi börja bygga om vägen. Om vägplanen avslås kan vi behöva göra om hela eller delar av planprocessen.

Vi avvaktar alltså regeringens handläggning av ärendet innan vi kan inleda någon produktion av vägen. Eftersom vi inte råder över handläggningstiden kan vi i nuläget inte bedöma hur projektets tidplan påverkas av detta. 

Under tiden som överprövning av vägplanen pågår arbetar vi vidare med planhandlingen, för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.