Logga in
Logga in

Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe Regeringen har godkänt vägplanen för väg 50 Nykyrka-Brattebro backe

Nu har regeringen godkänt vägplanen för väg 50. Det innebär att vi kan arbeta vidare mot att bygga en mötesfri väg som förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomlighet för både lokal och regional trafik.

Vägplanen för Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe fastställdes sommaren 2022 men blev sedan överklagad. Nu har regeringen beslutat att godkänna vägplanen, vilket innebär att vi kan fortsätta ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Vi ska upphandla en entreprenör

I enlighet med lagen om offentlig upphandling behöver vi upphandla en entreprenör som ska utföra byggarbetena på väg 50. Just nu arbetar vi vidare med ett förfrågningsunderlag för att upphandla ett konsultföretag som ska upprätta handlingar inför en entreprenad. Vi räknar med att ha en entreprenör på plats 2026.

Tillstånd från Mark och miljödomstolen

Eftersom vi påverkar närmiljön när vi bygger om vägen behöver vi även ha vissa tillstånd från Mark och miljödomstolen. Inledningsvis utreder vi vilka tillstånd som behövs, därefter lämnar vi in ansökningar till Mark och miljödomstolen som fattar beslut om tillstånd.

Arkeologiska undersökningar

Delar av området behöver dessutom undersökas av arkeologer innan vi börjar bygga, eftersom det finns fornlämningar i marken som är skyddade av kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen som avgör vilka arkeologiska undersökningar som behövs göras, och de upphandlar även det arkeologiföretag som ska utföra undersökningarna.

Övrig information