Logga in
Logga in

Vi åtgärdar skador och sättningar i asfalten på väg 50

Vi inväntar regeringens beslut om vägplanen för att kunna bygga om väg 50. Eftersom vi även ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet kommer vi att laga delar av vägens asfalt under sommarhalvåret.

Regeringen ska fatta beslut om vägplanen

Vägplanen för Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe blev överklagad sommaren 2022 och ligger sedan dess hos regeringen som ska fatta beslut i ärendet. De kan antingen godkänna eller avslå vägplanen. Om vägplanen godkänns kan vi börja bygga om vägen. Om vägplanen avslås kan vi behöva göra om hela eller delar av planprocessen.

Vi avvaktar alltså regeringens handläggning av ärendet innan vi kan inleda någon produktion av vägen. Eftersom vi inte råder över handläggningstiden kan vi i nuläget inte bedöma hur projektets tidplan påverkas av detta. 

Vägunderhåll

Väg 50 är i behov av underhåll, och medan vi väntar på regeringens beslut om vägplanen kommer vi att åtgärda skador och sättningar i asfalten. Vår plan är att göra det under sommarhalvåret 2023.

Övrig information