Logga in
Logga in

Skåne Lommabanan, Kävlinge–Arlöv, utbyggnad för persontrafik

Lommabanan öppnades för persontåg i december 2020. Nu fortsätter vi att bygga ut banan med tätare tågtrafik och nya stationer.

Vad?

Lommabanan ska möjliggöra persontrafik och underlätta pendling, samt bidra till ett mer klimatanpassat transportsystem. I etapp 2 bygger vi stationer i Alnarp och Flädie.

Varför?

Halvtimmestrafik och fler stationer ska förbättra pendlingen.

Nuläge

Just nu pågår arbete med inhämtande av länsstyrelsens tillstyrkan av järnvägplanerna.

Om projektet

Vi har byggt om Lommabanan och öppnat för persontågstrafik, för att du ska kunna pendla enkelt, säkert och klimatsmart. Lomma och Furulund har fått nya stationer och nu bygger vi fler.

I december 2020 öppnade Lommabanan för persontåg. Under etapp 2 rustas Lommabanan för tätare tågtrafik och stationer i Flädie och Alnarp. 

Vad ska vi göra? 

  • Vi bygger nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge.
  • Vi bygger nya stationer i Flädie och Alnarp.
  • Vi gör signalåtgärder på sträckan för att få bättre koll på tågtrafiken. 

På kartan nedan kan du se våra insatser.

Karta: Insatser Lommabanan etapp 2

Vad händer just nu?

Projektet inväntar länsstyrelsens besked om tillstyrkan av järnvägsplanerna för Flädie respektive Alnarp. Efter besked om tillstyrkan lämnas järnvägsplanerna till Planprövningsmyndigheten för fastställelseprövning.

Från planering till byggande

I filmen nedan kan du se hur hela planprocessen – från planering till byggande – går till. Om du vill veta mer om hur du kan vara med och påverka, läs mer på vår branschwebb eller i vår broschyr.

Branschwebben: Från planering till byggande 
Vår broschyr: Nya vägar och järnvägar: så här planerar vi 

Tidsplan

Mellan den 7 april och den 2 maj pågår samråd för järnvägsplanerna för Alnarps och Flädie stationer. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på planerna.

Samrådsträff för allmänheten i form av öppet hus.

Var: Flädie mat- och vingård

När: Klockan 16-19

Samrådsträff för allmänheten i form av öppet hus på SLU i Alnarp.

Var: Träffen sker i Alnarpsgårdens foajé, Sundsvägen 6, SLU, Alnarp.

När: Klockan 16-19.

4 Järnvägsplanen ställs ut för granskning Våren 2023

5 Järnvägsplanen fastställs Beräknat 2025

6 Byggstart Beräknat till 2027

Enklare att pendla

I december 2020 öppnade Lommabanan för persontåg. Vi har möjliggjort för persontågstrafik för att du ska kunna pendla enkelt, säkert och klimatsmart.

På Lommabanan kan du som bor i Furulund ta dig till Malmö på cirka 20 minuter. Från Lomma tar resan till Malmö ta cirka 7 minuter. Nu är det också enklare för dig som ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Tågen går på sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera Malmöringen (Kontinentalbanan). Inledningsvis trafikeras Lommabanan med ett persontåg i timmen i vardera riktningen. Under ett par timmar morgon och kväll i rusningstid är det halvtimmestrafik.

I etapp 2 byggs fler mötesspår längs sträckan, vilket säkerställer halvtimmestrafik längre tider av dygnet. Då byggs också stationer i Alnarp och i Flädie.

Vad har vi gjort? 

Vi har byggt: 

  • nya stationer i Furulund och Lomma. 
  • ett nytt mötesspår i Stävie.
  • en ny gång- och cykeltunnel i Furulund i Bryggaregatans förlängning.
  • nya plattformar för persontåg i Lomma och Furulund.

Vi har också permanent stängt av plankorsningar mellan väg och järnväg i Furulund (Solgatan och Kungsgatan). Vi har höjt högsta tillåtna hastighet från 110 km/t till 160 km/t på de delar av banan där det är möjligt.

Se våra insatser i etapp 1 på kartan nedan.

Karta: Insatser Lommabanan, etapp 1

 Så här blir det bättre

  • Förbättrade pendlingsmöjligheter i västra Skåne
  • Avlastning av E6
  • Bättre förutsättningar för ett mer klimatvänligt resande

Kommunerna och Region Skåne samfinansierar

Trafikverket och Region Skåne finansierar mötesspåret strax söder om Furulund samt nödvändig banupprustning. Kommunerna står bland annat för stationerna och planskilda gång- och cykelpassager, samt parkeringsplatser.

Bullerskydd för närboende

För dig som bor längs Lommabanan kommer vi att erbjuda bullerskydd enligt det åtgärdsprogram som genomförs vid befintliga järnvägar. Inventeringen fortsätter under 2024.

Du som har en fastighet som inomhus har en maximal ljudnivå på 85 dBA eller mer, kommer vi att utreda vidare för att vi ska kunna sänka bullernivån. Den vanligaste åtgärden är byte av fönster och ventiler. De fastigheter som har en ljudnivå vid fasaden på 65 dBA eller mer, kommer vi att utreda vidare för bullerskydd av uteplats. Bostäder som har byggts efter 1995 omfattas inte av åtgärdsprogrammet.

Mer om vår bullerutredning kan du läsa i vår rapport bullerinventering som du hittar under dokument.

Bullerinventering, Arlöv–Kävlinge 

Om Lommabanan

Lommabanan går mellan Kävlinge och Arlöv, via Furulund, Flädie och Lomma. Den är en 19 kilometer enkelspårig bana och är en del av godsstråket mellan Ängelholm och Trelleborg. I Arlöv ansluter spåren till södra stambanan

Fler projekt

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om projekt Lommabanan.

Kontakt

André Bjerborn

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 67