Logga in
Logga in

Skåne E22 Fogdarp–Hörby Norra, motorvägsutbyggnad

I dag är det mötesfri väg, så kallad 2+1-väg, på E22 mellan Fogdarp och Hörby Norra. Trafikverket föreslår att vägen på sikt ska byggas ut till motorväg.

Vad?

Vägen byggs om till en motorväg på befintlig sträckning.

Varför?

Vi ökar framkomligheten och vägen blir säkrare.

Nuläge

Planprocessen är vilande. När sträckan är finansierad återupptas arbetet.

Om projektet

En åtgärdsvalsstudie genomförs under 2021-2022 för att bedöma exakt hur och när vägen behöver utvecklas. Studien ska klargöra ifall åtgärder behöver genomföras även på kort sikt, tills dess att finansiering för utbyggnad till motorväg är klar.

Tidpunkten för utbyggnaden av vägen till motorväg är osäker eftersom sträckan inte finns med i en nationell plan. Trafikverkets har tagit fram ett förslag till nationella plan  för transportsystemet gäller åren 2022-2033.

Så planerar vi den nya vägen

  • Vägen byggs om längs med den befintliga sträckningen.
  • Trafikplatserna utvecklas.
  • Alla utfarter stängs.
  • Sidovägar och gång- och cykelvägar kompletteras vid behov.

Kontakt

Lars Brümmer

Långsiktig planerare

Telefon: +46 10-124 41 24

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Lars Brümmer
Kommunikatör
Viveca Larsson