Logga in
Logga in

Skåne E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund

Vi ska bygga om E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Ombyggnad av trafikplats Lund Södra och utbyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund till 2+2 körfält.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter.

Nuläge

Antagen entreprenör Peab Anläggning AB.

Om projektet

Den nya utformningen av trafikplats Lund Södra kommer att skapa högre kapacitet och vara anpassad till fyrfältsutbyggnaden av väg 108. Dessa två projekt kommer att byggas samtidigt med en gemensam entreprenör. 

Trafik under byggtiden

E22 trafikeras dagligen med cirka 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra.

Trafikpåverkan

Vi planerar totalavstängning på E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby under en helg i augusti 2024 och två helger år 2025 och 2026. Under avstängningarna kommer trafiken påverkas genom omledning.

Förbifarten som byggs väster om E22 vid trafikplats Lund Södra utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under 10 månader. I samband med detta kommer väg 108 mellan Staffanstorp och Lund stängas totalt för all trafik i cirka 4 månader. Den kommer att vara öppen i västlig riktning i resterande 6 månader med påfart norrut på E22. Vår planering är att avstängningen av väg 108 sker i början av sommaren 2025.

Åtgärden möjliggör att ombyggd väg 108 mellan Staffanstorp och Lund samt trafikplatsen Lund Södra kan uppnå full funktion cirka 1 år tidigare.

Gång och cykelväg mellan Staffanstorp och Lund kommer vara tillgänglig under hela byggnationen.

Tidslinje

1 PEAB Anläggning AB antagen entreprenör December 2023

2 Byggnation 2024–2027

2024

Vi planerar totalavstängning på E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby under en helg i augusti 2024.

Två helger år 2025 och 2026

Vi planerar totalavstängning på E22 ytterligare två helger under åren  2025 och 2026. Trafiken på E22 påverkas genom omledning.

Väg 108 totalavstängd i fyra månader med start i början av sommaren 2025

Trafiken påverkas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra genom att den kommer gå på en tillfällig förbifart som kommer att byggas.

Trafik på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund påverkas under 10 månader. Vägen kommer att vara totalavstängd cirka 4 månader med planering att detta sker i början av sommaren 2025. Resterande 6 månader kommer väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Karta

Karta över E22 och väg 108

Kartan beskriver hur projekten hänger ihop med varandra. 

Översiktskarta för de båda projekten finns att ladda ner här nedan.

Karta, E22 trafikplats Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

E22 trafikplats Lund Södra

Väg 108 Staffanstorp-Lund

Fler projekt på E22

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67