Logga in
Logga in

Skåne E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund

Vi ska bygga om E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 mellan Staffanstorp och Lund för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Ombyggnad av trafikplats Lund Södra på E22 och anpassning för fyrfältsutbyggnad, 2+2, på väg 108 mellan Lund och Staffanstorp. Samtidigt byter vi ut broarna i trafikplatsen.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten i både trafikplats Lund Södra på E22 och väg 108 Staffanstorp-Lund.

Nuläge

Upphandling av entreprenör pågår, klar hösten 2023.

Om projektet

När vi bygger om E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 mellan Staffanstorp och Lund kommer trafiksäkerheten att öka och framkomligheten förbättras för kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter.

  • Trafikplats Lund Södra byggs om med en ny bro med sex körfält över E22 och klöverbladsramper.
  • Additionskörfält byggs på E22 mellan trafikplats Lund Södra och Trafikplats Råby.
  • Väg 108 breddas från två till fyra körfält och mötes separeras.
  • Nya busshållplatser anläggs vid Knästorp och en planskild gång-och cykelpassage byggs i anslutning till busshållplatsen.

Trafik under byggtiden

E22 trafikeras dagligen med ca 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra.

Förbifarten utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under 10 månader. I samband med detta kommer väg 108 stängas totalt för all trafik i cirka 4 månader och vara öppen i västlig riktning i resterande 6 månader med påfart norrut på E22.

Åtgärden möjliggör att ombyggd väg 108 mellan Staffanstorp och Lund samt trafikplatsen Lund Södra kan uppnå full funktion cirka 1 år tidigare.

Tidslinje

1 Entreprenör på plats Hösten 2023

2 Byggnation 2024–2027

Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund påverkas under 10 månader.

E22 trafikeras dagligen med cirka 50 000 fordon. För att säkerställa framkomligheten på E22 och en säker arbetsmiljö för entreprenören kommer en tillfällig förbifart att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra.

Förbifarten utförs i samband med att den nya 6-fältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under 10 månader. I samband med detta kommer väg 108 totalavstängas i cirka 4 månader. I resterande 6 månader kommer väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Åtgärden möjliggör att ombyggd Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund och trafikplatsen Lund Södra kan uppnå full funktion cirka 1 år tidigare.

Karta

Karta över E22 och väg 108

Kartan beskriver hur projekten hänger ihop med varandra.

  • en ny trafikplatsutformning vid Lund Södra och additionskörfält mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby. 
  • en utbyggnad till fyra körfält på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund.

Översiktskarta för de båda projekten finns att ladda ner här nedan.

Karta, E22 trafikplats Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

Karta översikt över trafikplatserna Lund Södra och Lund Norra, samt väg 108, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

E22 trafikplats Lund Södra

Väg 108 Staffanstorp-Lund

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67