Logga in
Logga in

Åkarp

Åkarp station öppnade den 8 oktober 2023. Spåren och stationen i Åkarp har byggts i ett sex meter djupt schakt för att minska bullret från tågtrafiken. Här går tågen genom en 400 meter lång tunnel med ett grönt tak.

Den nya stationen är tegelklädd och ligger sex meter under marknivån. Vid stationskanten är det dessutom två meter höga bullerskydd. På stationstorget finns cykelparkering, trappor och hissar ner till plattformarna. Plattformarna finns vid de yttre spåren och är cirka 250 meter långa med vindskydd och sittbänkar. De inre spåren har inga plattformar och är främst till för tåg som passerar stationen.

Tunneltaket blir en park

Ovanpå tågtunneln i Åkarp skapas ett grönområde med flera gång- och cykelvägar som knyter ihop samhället. På tunneltaket byggs ett stationstorg där bilar kan passera för att hämta upp eller släppa av resenärer. Vid stationstorget finns också gott om cykelparkeringar. Vid Alnarpsvägen och Gränsvägen har vi byggt nya broar över spåren för gång- och cykeltrafik och fordon.

Aktuellt i Åkarp

 • Återställningen i Åkarp är påbörjad.
 • En del schaktmassor har sparats inom arbetsområdet, bland annat vid Stationsvägen. Materialet ska användas under återställningsarbetet.

Buller

En del arbeten under återställningen kan medföra störande buller.  

Arbetstider

Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma. 

Trafik

 • Fordonstrafik över järnvägen i Åkarp sker på Alnarpsvägen. Gränsvägen är stängd. Gående och cyklister passerar järnvägen på en ny gång- och cykelväg över tunneltaket. Den 30 oktober stängs gång- och cykelvägen som gått via tunneln under den tillfälliga stationen då stationen ska rivas. 
 • Bruksvägen är stängd från Alnarpsvägen fram till Lervägen.
 • Sockervägen är avstängd i höjd med Brännmästaregatan, infart till området sker från Bladvägen.
 • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.
 • De flesta transporter med material in och ut från arbetsområdet körs via Stationsvägen. En del transporter kör även in via Åkerbloms väg.

Så planerar vi återställningen i Åkarp

Flygbild över spårområde med sammanlagt sex spår. På båda sidor om spåren är det villor och park.

När de nya spåren är inkopplade och den nya stationen öppnats, ska arbetsområdena i Åkarp återställas. Arbetet beräknas pågå till och med sommaren 2024. Vi börjar med att riva de två tillfälliga spåren. Sedan återställer vi andra ytor som vi använt. Även den tillfälliga stationen rivs, men gång- och cykeltunneln kommer att finnas kvar under en kort period.

 • Gång- och cykelvägar kommer att flyttas under arbetet, men det kommer alltid att finnas möjlighet att ta sig över spåren.
 • Tunneltaket blir ett grönområde och öppnas under 2024.
 • Åkarpsdammen och parken återställs under våren och sommaren 2024.
 • Alnarpsån längs Sockervägen läggs om under våren 2024. Sockervägen samt gång- och cykelvägen mot Arlöv återställs och är klara till sommaren 2024.

Övriga vägar och områden som påverkas

 • Gränsvägen är stängd sedan 22 september. Vägen och den nya bron öppnar igen våren 2024.
 • Stationsvägen återställs under våren och sommaren 2024.

Kommunens planer för Åkarp

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området vid järnvägen genom Åkarp. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna.

Besök framtidens station redan nu

Du kan redan nu besöka de nybyggda stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Åkarps nya station.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg