Logga in
Logga in

Burlöv

Nya Burlöv station är en pendlarstation med två mellanplattformar. Via en bred och ljus tunnel under spåren når resenärerna de fyra spåren via två uppgångar.

Från och med tidtabellsskiftet i början av december kommer även Öresundståg att stanna vid Burlöv station. Det ökar turtätheten och det blir möjligt att ta tåget direkt mot Köpenhamn eller till Blekinge. I framtiden kommer även fler Pågatåg att stanna vid stationen.

Plattformarna är cirka 330 meter långa och har tak och flera vindskydd. Den breda tunneln under stationen är en så kallad gångfartsyta där gående och cyklister samsas om utrymmet. Vid uppgångarna till plattformarna finns Skånetrafikens biljettautomater och informationstavlor.

Stationen har byggts i etapper

Den första delen av stationen öppnades sommaren 2020 när vi kopplade in två nybyggda spår genom Arlöv. Den andra delen öppnades i oktober 2023, då ytterligare två spår togs i drift.

Trafik.

  • Cykel- och gångvägen vid och genom stationstunneln har en tillfällig utformning. Det finns skyltar, mittlinjer på cykelvägen och reflexstolpar som markerar cykelbanan. Burlövs kommun planerar ny utformning av områdena på båda sidor om stationen, de kommer också att bygga om gång- och cykelvägen under stationen.
  • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Vägen kommer att öppnas igen, tidigast årsskiftet 2023/2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Burlövs station samt spårområdet genom Arlöv. På kommunens hemsida kan du läsa mer om planerna för stationsområdet. Just nu byggs kvarteret Hanna strax intill stationens östra sida.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund