Logga in
Logga in

Burlöv

Nybyggda Burlöv station är en pendlarstation med två mellanplattformar. Från en bred och ljus tunnel under spåren når resenärerna de fyra spåren via två uppgångar.

Sedan tidtabellsskiftet i början av december stannar även en del Öresundståg vid Burlöv station. Det är nu möjligt att ta tåget direkt mot Köpenhamn eller mot Blekinge. Även fler Pågatåg stannar nu vid stationen.

Stationens plattformarna är cirka 330 meter långa och har tak och flera vindskydd. Den breda tunneln under stationen är en så kallad gångfartsyta där gående och cyklister samsas om utrymmet. Mellan uppgångarna till plattformarna finns Skånetrafikens biljettautomater och informationstavlor.

Trafik.

  • Cykel- och gångvägen vid och genom stationstunneln har en tillfällig utformning. Skyltar, mittlinjer på cykelvägen och reflexstolpar markerar cykelbanan. Burlövs kommun planerar ny utformning av områdena på båda sidor om stationen, de kommer också att bygga om gång- och cykelvägen under stationen.
  • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Vägen kommer att öppnas igen, prelliminärt under sommaren 2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Burlövs station samt spårområdet genom Arlöv. På kommunens hemsida kan du läsa mer om planerna för stationsområdet. Just nu byggs kvarteret Hanna strax intill stationens östra sida.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund