Logga in
Logga in

Burlöv

Nya Burlövs station blir en pendlarstation med två mellanplattformar. Via en bred och ljus tunnel under spåren når resenärerna de fyra spåren via två uppgångar.

Ombyggnaden till pendlarstation innebär att även Öresundståg kommer att stanna vid stationen. Det ökar turtätheten och det blir möjligt att ta tåget direkt mot Köpenhamn, Göteborg, Blekinge eller Småland.

Plattformarna blir cirka 330 meter långa och får tak och flera vindskydd. Den breda tunneln under stationen kommer att fungera som en så kallad gångfartsyta där gående och cyklister samsas om utrymmet. Vid uppgångarna till plattformarna finns Skånetrafikens biljettautomater och informationstavlor.

Öppnas i etapper

Nya Burlövs station  byggs och öppnas i etapper. Den första delen öppnades sommaren 2020 när vi kopplade in två nya spår genom Arlöv. Just nu bygger vi den andra plattformen, närmast Burlöv Center. Den öppnas i oktober 2023, då ytterligare två spår blir klara. Då är nya Burlövs station komplett.

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Burlövs station samt spårområdet genom Arlöv. På kommunens hemsida kan du läsa mer om planerna för stationsområdet. Just nu byggs kvarteret Hanna strax intill stationens östra sida.

Besök stationen redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild på Burlövs nya station

Aktuellt i Arlöv

  • Den östra delen av Burlövs station med plattform, tak, vindskydd och hiss/trapphus är i stort sett färdig. Finputs och en del installationer återstår.
  • Spåren på den östra sidan, förbi Burlövs station, tas i drift i oktober 2023, då är den andra delen av Burlövs station klar att öppnas.
  • På sträckan mellan Burlövs stat och trafikplats Alnarp pågår en del mindre banarbete.

Buller

  • Just nu pågår inga arbeten som förväntas orsaka störande buller.

Trafik 

  • Vi har förbättrade säkerheten på den tillfälliga cykel- och gångvägen vid stationstunneln i Burlöv. Vi har bland annat satt upp fler skyltar, målat mittlinjer på cykelvägen och satt ut reflexstolpar som markerar cykelbanans kant. Tillsammans med kommunen tar vi fram en mer långsiktig lösning som blir säker för både cyklister och gående.
  • Cykelvägen mellan Arlöv och Åkarp längs järnvägen är avstängd. Vägen kommer att öppnas igen, tidigast årsskiftet 2023/2024. Alternativ cykelväg är längs Gamla Lundavägen.

Arbetstider
Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. Vissa dagar kan kvällsarbete förekomma. Arbete kan i vissa fall också ske på helger.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Trafikverket orsakat en skada kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan. Läs mer om anmälan av skador, fel och brister.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg