Logga in
Logga in

Cykla under tågstoppet

Mellan Malmö och Lund är cykling ett bra alternativ till bil eller buss. Om fler cyklar under tågstoppet i september lättar trycket på ersättningsbussarna och det underlättar för dem som måste resa under stoppet.

Att cykla mellan Malmö och Lund tar cirka en timma, kortare tid om du pendlar till och från Arlöv, Åkarp eller Hjärup. Längs Lundavägen, på sträckan Åkarp-Lund, har Trafikverket rustat upp cykelbanan det senaste åren för att underlätta cykelpendling.

Cykelvägar mellan Malmö och Lund

Det är också lätt att cykla mellan Malmö och Lund, och det finns flera alternativa vägar. Cyklar du längs Lundavägen är cykelvägen avskild från övriga trafik på i stort sett hela sträckan. De senaste åren har Trafikverket rustat upp sträckan mellan Åkarp och Bergströmshusen vid södra infarten till Lund - Ny beläggning och du slipper numera att byda sida och korsa Gamla Lundavägen.

Tre bra cykelvägar

Karta över området mellan Malmö och Lund. I kartan är tre olika cykelvägar markerade.  Lommastråket, Lundavägsstråket och Nordanåstråket (cykling i blandtrafik).

Vi rekommenderar tre olika alternativa vägar för dig som planerar att cykla hela eller delar av sträckan mellan Malmö och Lund - Lommastråket, Lundavägsstråket och Nordanåstråket. Bor du i Arlöv, Lomma, Åkarp eller Hjärup är det lätt att ansluta till något av stråken. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa