Logga in
Logga in

Hjärup

I Hjärup byggs spåren och stationen i ett fyra meter djupt schakt för att dämpa bullret från tågen. Plattformarna nås från en ny bred bro över stationen.

Stationsbron blir cirka 27 meter bred och har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. I framtiden kan bilar passera på bron för att hämta och lämna resenärer. På bron byggs cykelparkering, nedgångarna till plattformarna och ytor för stationsinformation och biljettautomater.

Trappnedgångarna och väderskyddet på bron får en unik karaktär i form av en grön klammer i glas. De två plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och bänkar. Plattformarna byggs vid de yttre spåren. De inre spåren är för tåg som passerar stationen.

Ytterligare två broar byggs i Hjärup; vid Lommavägen och Vragerupsvägen. Alla broar får gång- och cykelvägar. Under 2024 färdigställs alla nya broar över spåren och anslutningar på den östra sidan byggs.

Stationen öppnar hösten 2023

I oktober 2023 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och återställningsarbetet av stationsområdet och Banvallsvägen påbörjas. Banvallsvägen byggs om och får delvis en ny utformning under 2024. 

Kommunen planerar stationsområdet

Staffanstorps kommun planerar för en utveckling av området runt Hjärups station samt spårområdet genom orten. På Staffanstorp kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för de fyra spåren genom Hjärup.

Besök framtidens station redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Hjärups station.

Störningsinformation

Vissa arbeten i Hjärup kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten av projektets arbetsplatser. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt i Hjärup

  • Vi arbetar nu med plattformarna vid den nya stationen och med stationsbrons yta och vindskydd. På bron har plattor lagts och fundament för sittplatser byggts. På bron byggs också en stor cykelparkering. Bron blir tillgänglig efter inkopplingen av fyrspåret hösten 2023.
  • Den tillfälliga gång- och cykelvägen mellan Jakriborg och stationen har en ny sträckning som går från portarna i Jakriborgsmuren och under stationsbron, sedan över spårområdet till den östra sidan och därefter längs stödmuren ner till stationstunneln.
  • På updrag av Staffanstorps kommun har offentlig toalett byggts på stationens västra sida. Toaletten kommer att öppnas i ett senare skede efter att stationen öppnats.

Buller

  • När vi arbetar vid banområdet i Hjärup kan en del arbeten upplevas som störande.

Trafik

  • Ska du passera med bil över järnvägen i Hjärup under bygget är det Vragerupsvägens bro norr om Hjärup som gäller. Hastigheten är nedsatt till 30 km/h. Bron och vägen är smal och för att alla ska kunna ta sig över säkert finns linjer i vägen som visar hur bilister respektive cyklister/fotgängare ska samsas om utrymmet. Kör försiktigt.
  • En passage för gående och cyklister finns också vid den tillfälliga stationen, den ansluter till Jakriborg på den västra sidan. Vid stationen finns också en gång- och cykelbana vid Banvallsvägen som ansluter till cykelvägen in mot Hjärups centrum.
  • Lommavägen är avstängd mellan infarterna till Ynglingavägen och Banvallsvägen. Lommavägen öppnas igen preliminärt i början av 2024 då de tillfälliga spåren tagits bort och en ny anslutning byggts på den östra sidan.

    Observera att Banvallsvägen saknar plats för gående och cyklister på sträckan mellan gamla och tillfälliga stationen. En säker väg för gående och cyklister finns på Ingris väg och Malenas väg. 

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 07.00–19.00, men ibland kan arbete även förekomma vid under helger och andra tider.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Trafikverket orsakat en skada kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan. Läs mer om anmälan av skador, fel och brister.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg