Logga in
Logga in

Hjärup

I Hjärup sänks spåren fyra meter ner för att dämpa bullret från tågen.

Vi bygger en stationsbro som kommer att fungera som en passage över spåren. Ytterligare två broar byggs vid Lommavägen och Vragerupsvägen.

Stationsbron blir cirka 27 meter bred och har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. På bron byggs cykelparkering, nedgångarna till plattformarna och ytor för stationsinformation och biljettautomater.

Trappnedgångarna och väderskyddet på bron får en unik karaktär i form av en grön glasdetalj. De två plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och bänkar.

Stationen öppnar hösten 2023

I oktober 2023 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och ytorna som återställningsarbetet påbörjas. Banvallsvägen byggs också om och får en ny utformning. Efter årsskiftet 2023/2024 beräknas alla nya broar över spåren var helt klara att öppnas.

Kommunen planerar stationsområdet

Staffanstorps kommun planerar för en utveckling av området runt Hjärups station samt spårområdet genom orten. På Staffanstorp kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för de fyra spåren genom Hjärup.

Besök framtidens station redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Hjärups station.

Störningsinformation

Vissa arbeten i Hjärup kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten av projektets arbetsplatser. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt i Hjärup

  • Vi arbetar nu med plattformarna vid den nya stationen och med stationsbrons yta och vindskydd. Bron tas i drift efter hösten 2023 när de tillfälliga spåren tas bort.
  • Den tillfälliga gång- och cykelvägen mellan Jakriborg och stationen flyttades 1 september. Den nya sträckningen går från portarna i Jakriborgsmuren och under stationsbron, sedan över spårområdet till den östra sidan och därefter längs stödmuren ner till stationstunneln.
  • En tillfällig bro för Vragerupsvägen har byggts över spåren. En ny bro för Vragerupsvägen har byggts norr om den tillfälliga bron. Den kan tas i drift efter hösten 2023 när de tillfälliga spåren rivits. 
  • Nu finns det en nybyggd toalett på stationens norra sida. Toaletten ägs av Staffanstorp kommunen och är det de som bestämmer när den kan öppna.

Buller

  • När vi arbetar vid banområdet i Hjärup kan en del arbeten upplevas som störande.

Trafik

  • Ska du passera med bil över järnvägen i Hjärup under bygget är det Vragerupsvägens bro norr om Hjärup som gäller. Hastigheten är nedsatt till 30 km/h. Bron och vägen är smal och för att alla ska kunna ta sig över säkert finns linjer i vägen som visar hur bilister respektive cyklister/fotgängare samsas om utrymmet. Kör försiktigt.
  • En passage för gående och cyklister finns också vid den tillfälliga stationen, den ansluter till Jakriborg på den västra sidan. Vid stationen finns också en nybyggd gång- och cykelbana som ansluter till cykelvägen in mot Hjärups centrum.
  • Lommavägen är avstängd mellan infarterna till Ynglingavägen och Banvallsvägen. Vägen öppnas igen preliminärt i slutet av 2023 då de tillfälliga spåren tagits bort.

    Observera att Banvallsvägen saknar plats för gående och cyklister på sträckan mellan gamla och tillfälliga stationen. En säker väg för gående och cyklister finns på Ingris väg och Malenas väg. 

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 07.00–19.00, men ibland kan arbete även förekomma vid under helger och andra tider.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Fyrspårsprojektet orsakat en skada på din fastighet eller egendom kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till Fyrspåret

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef

Eva Oskarsson

Kommunikationsansvarig

Olof Weberup

Markförhandlare

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg