Logga in
Logga in

Klostergården

Vid Klostergården i Lund byggs en helt ny station för Pågatågstrafik.

Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa med både bänkar och vindskydd. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik byggs i höjd med Nordanväg och Maskinvägen.

De två nya spåren byggs på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift förnyas också de gamla spåren.

Klostergårdens station öppnas i samband med tidtabellskiftet i början av december 2023.

Ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar

För Lunds kommun har vi också byggt en järnvägsbro norr om Höje å, vid Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen för en ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar. Anslutningarna till passagen bygger Lunds kommun i ett senare skede. 

Lunds kommun ansvarar och planerar för utvecklingen av området runt stationen.

Besök stationen redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Klostergårdens station.

Störningsinformation

Vissa arbeten längs längs järnvägen och Klostergårdens station kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt vid Klostergården

  • Den västra plattformen, längs Åkerlund & Rausings väg, är färdigbyggd. Vindskydd och bullerskyddsskärmar har monterats och anslutningar och trappor till plattformen har byggts. På den östra sidan om spåren byggs just nu den östra plattformen. Den beräknas vara klar till hösten 2023. 
  • Passagen under stationen är öppen och vägar på båda sidor om tunneln beräknas bli klara under till sommaren 2023.
  • Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde. Ytan återställs senare under 2023.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 07.00–19.00, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider. Under inkopplingen av nya spår från 22 september till 8 oktober pågår arbete dygnet runt.

Buller

När nya stationen, banvallen och järnvägen byggs kan vissa moment upplevas som störande.

Trafik

  • Gång- och cykeltunneln under järnvägen är öppen sedan årsskiftet. Det återstår en del arbeten med anslutningar till passagen på båda sidor om järnvägen.
  • Gång- och cykelvägen längs Åkerlund & Rausings väg beräknas bli klar till hösten 2023.
  • Gång- och cykelvägen öster om spåren, mellan värmeverket och koloniområdena Klostertäppan och Källby mölla, är stängd. Vägen kommer att återställas och ansluta till stationens östra plattform under hösten 2023.
  • Mellan Höjeåvägen och koloniområdena vid Källby mölla har en passage byggts för Lunds kommun räkning, för en framtida väg för kollektivtrafik och gång/cykeltrafik. Det är ännu inte bestämt när den öppnas.

 

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund