Logga in
Logga in

Klostergården

Vid Klostergården i Lund har en helt ny station för Pågatågstrafik byggts. Den öppnades i början av december då nya tågtidtabeller började gälla. Projektets arbete vid Klostergården station är i stort sett avslutat.

Stationen har två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna är cirka 250 meter långa med både bänkar och vindskydd. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik har byggts under stationen som förbinder Nordanväg med Maskinvägen.

Järnvägen från Flackarp till Ringvägen har utökats genom att två nya spår har byggts på den västra sidan om de två tidigare spåren. De gamla spåren har sedan byggts om från grunden med ny banvall, räls och kontaktledning.

Ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar

För Lunds kommun har vi också byggt en järnvägsbro norr om Höje å, vid Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen för en ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar. Anslutningarna till passagen bygger Lunds kommun i ett senare skede. 

Lunds kommun ansvarar och planerar för utvecklingen av området runt stationen.

Aktuellt

  • Stationen är i stort sett klar och öppnades den 10 december. Återstälningsarbetet beräknas var helt klar till sommaren 2024.

Lunds kommun planerar för en utveckling av området runt stationen. På kommunens hemsida kan du läsa mer om planerna för stationsområdet.

Trafik

  • Mellan Höjeåvägen och koloniområdena vid Källby mölla finns en passage som byggts för Lunds kommun räkning, för en framtida väg för kollektivtrafik och gång/cykeltrafik. En provisorisk väg för gång/cykeltrafik har öppnats men utan belysning och asfalt. Passagens utformning planeras och slutförs av Lunds kommun.

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund