Logga in
Logga in

Klostergården

Vid Klostergården i Lund byggs en helt ny station för Pågatågstrafik.

Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa med både bänkar och vindskydd. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik byggs i höjd med Nordanväg och Maskinvägen.

De två nya spåren byggs på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift förnyas också de gamla spåren.

Ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar

På uppdrag av Lunds kommun bygger vi också en ny järnvägsbro norr om Höje å, vid Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen för en ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar. Anslutningarna till passagen bygger Lunds kommun i ett senare skede. En tillfällig passage för gående planeras att öppna under sommaren 2022. 

Lunds kommun arbetar med att utveckla området runt stationen.

Besök stationen redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Klostergårdens station.

Störningsinformation

Vissa arbeten längs längs järnvägen och Klostergårdens station kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt vid Klostergården
På den östra sidan om spåren, från värmeverket och söderut, arbetar vi med den blivande stationen och den östra plattformen. Vi arbetar med den nya passagen under järnvägen och ramper på båda sidor. Vi kommer också under våren att sätta upp bullerskydd längs spåren, även norr om Ringvägen.

Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde. Ytan återställs senare.

Buller
Där nya banvallen och järnvägen byggs kan vissa moment upplevas som störande.

Trafik

Gång- och cykeltunneln under järnvägen, i höjd med Nordanväg, är stängd. Följ orangea pilar för omledningsväg under järnvägsbron vid Ringvägen. Passagen under järnvägen ska öppnas så snart som möjligt, preliminärt under sommaren.

En ny passage under spåren för gående och cyklister, från Höjeåvägen till gångvägen vid koloniområdena vid Källby mölla, öppnas preliminärt under hösten 2022.

Gång- och cykelvägen öster om spåren, mellan värmeverket och koloniområdena Klostertäppan och Källby mölla, är stängd.

Gång- och cykelvägen under bron, längs Höje å, är öppen.

Längs båda sidor om väg 108 och längs spåret finns byggvägar som kan användas för att komma fram med arbetsfordon och material till spårbyggena. En arbetsväg har byggts från Flackarps skolväg till spårområdet.

Arbetstider
Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-19, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider. När vi arbetat nära eller i spåren måste vi ibland arbeta på kvällar och nätter, då trafiken på järnvägen är avstängd.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Fyrspårsprojektet orsakat en skada på din fastighet eller egendom kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till Fyrspåret

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef

Eva Oskarsson

Kommunikationsansvarig

Olof Weberup

Markförhandlare