Logga in
Logga in

Fyrspåret just nu och en blick in i 2023

Fram till hösten 2023 ska stationerna och de fyra spåren mellan Malmö och Lund byggas klart. Här är en kort sammanfattning om vad som pågår nu i Burlöv, Åkarp, Hjärup, Flackarp och Klostergården, och en blick framåt.

Burlöv

 • Burlövs station i är stort sätt färdig inför inkopplingen av fyra spår hösten 2023. Det som återstår är mindre arbeten på den östra plattformen, koppla in el och belysning samt bygga bänkar och färdigställa hissarna.
 • Dessutom ska den tillfälliga gång- och cykelvägen under Burlövs station byggas om. Tillsammans med kommunen hittar vi en möjlig lösning som blir säker för både cyklister och gående. I början av sommaren gjorde vi en kortsiktig lösning i form av att sätta upp skyltar och göra tydligare markeringar, det har hittills fungerat bra.

Gång- och cykelvägen under järnvägen kommer att byggas om. 

Åkarp

 • Under november och december bygger vi klart vindskydd och hiss- och trapphus vid det blivande stationstorget i Åkarp. För att hinna klart innan julhelgen kommer vi att arbeta även under helgerna. Därefter återstår mindre arbeten på plattformen, så som att bygga klart hissar, bänkar och trappor.
 • Just nu pågår förbättringsarbetet inuti Åkarpstunneln. Någon gång efter årsskiftet blir det klart och till våren börjar vi bygga räls genom tunneln.
 • Det är ännu inte bestämt exakt hur Bruksvägen ska utformas. Det innebär att både återställningen av vägen och övergången på tunneltaket vid Svanetorpsvägen är försenade. I dagsläget finns inget datum för när det kommer att bli klart.

Hjärup

 • Det återstår mindre arbeten på stationsbron i Hjärup. Hissarna ska byggas klart, bänkar monteras och så ska marken runt omkring stationen återställas. För att göra det behöver vi under nästa år köra in material med lastbilar på Pågavägen alternativt Stenavägen.
 • Nu finns det en nybyggd toalett på stationens norra sida. Staffanstorp kommun äger toaletten, och är det de som bestämmer när den kan öppna.

Flackarp

 • Makadam och sten grävdes bort när vi monterade ner när den gamla rälsen vid tågstoppet i september. Under november och december sorteras grus och makadam i olika stenstorlekar. Arbetet bullrar och kan störa dig som bor i närheten.
 • Även efter årsskiftet fortsätter vi att köra in transporter till Flackarp från väg 108.  

Transporter kommer att fortsätta köra på väg 108 även efter årsskiftet. 

Klostergården

 • Plattformen på den västra sidan är nästan klar. Fram till sommaren bygger vi en likadan plattform på den östra sidan.
 • Passagen under järnvägen har öppnats igen. Till en början kommer vägen att gå rakt fram mot Nordanvägen. När vi är klara med arbetet längs med spåren kommer vi att leda om vägen norrut.

Röd pil visar hur vägen kommer att gå direkt vid öppning, streckad markering hur den kommer att gå när vi är klara med arbetet längs med spåren. 
När allt är klart blir det en fyrvägskorsning för gång- och cykeltrafik med möjlighet att cykla norrut, söderut och rakt fram på Nordanväg.