Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Efterlängtad husvagnsturné

Under tre eftermiddagar rullade Fyrspårets husvagn in i Hjärup, Åkarp och Lund och mötte projektets närmaste grannar. Det blev många nyfikna frågor och ett och annat önskemål som togs upp över en grillkorv och en kaffe.

Det här var inte projektets första husvagnsturné. Första gången var hösten 2019 och då var fokus på de tillfälliga stationerna och de tillfälliga spåren. Sedan satte pandemin stopp för möten med närboende. Men 2,5 år senare var det dags igen. Och frågorna handlade nu mest om hur stationerna kommer se ut när de är klara och vad som ska hända med områdena runt stationerna, men förstås också om de tillfälliga gång- och cykelvägarna vid stationerna.

Ny gång- och cykelväg i Hjärup

Den tillfälliga gång- och cykelvägen mellan Jakriborg och Hjärups station flyttas och förbättras under sommaren. Den nya sträckningen går från portarna i Jakriborgsmuren och under stationsbron, sedan över spårområdet till den östra sidan och därefter längs stödmuren ner till stationstunneln.

Ny väg över tunneln i Åkarp

Den tillfällig gång- och cykelvägen över tunneln i Åkarp har nu fått asfalt. Gång- och cykelvägen norrut längs spåren håller på att återställas och beräknas vara klar till sommaren. En ny tillfällig passage över tunneln för gångtrafik öppnas i sommar. Den går från Svanetorpsvägen till den västra perrongens södra del. Även Bruksvägen ska återställas under sommaren.

Passagen vid Klostergården öppnas i sommar

Passagen för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Klostergården ska öppnas så snart som möjligt, preliminärt under sommaren. Det som fördröjer arbetet är bland annat problem med leveranser av material. Innan dess kan entreprenören inte öppna en säker väg under järnvägen.

En ny passage under spåren för gående och cyklister, från Höjeåvägen till gångvägen vid koloniområdena vid Källby mölla, öppnas eventuellt under hösten 2022.

Husvagnen bemannades med företrädare från både Trafikverket och entreprenören NCC/OHLA och med hjälp av utskrivna visionsbilder på de färdiga stationerna och planritningar över stationsmiljöerna fick alla möjlighet att se hur det kommer att se ut när allt är klart.

De som kom förbi kunde även få bild av de framtida stationerna med hjälp av VR-glasögon. Genom att skanna en QR-kod flyttades man två år in i framtiden.

Skriv till oss!

Fyrspåret Malmö-Lund