Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Full aktivitet i Åkarpstunneln

I Åkarpstunnelns mörker är det full aktivitet. 9000 kvadratmeter betong ska tvättas och sprutas med en cementblandning som både fyller igen mindre hål och gör tunneln brandsäker.

När Åkarpstunneln skulle schaktas ut hösten 2021 upptäckes brister i betongtunnelns ytskikt och arbetet stoppades. Det fanns en risk att tunneln inte levde upp till Trafikverkets krav på 120 års livslängd, och åtgärder krävdes. Livslängdskravet är viktigt för underhåll och drift av järnvägen, och för att undvika kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp i framtiden.

Ett intensivt arbete följde, med analys och utvärdering av betongen i tunneln och diskussioner runt de åtgärder som kan bli aktuella. I början av sommaren 2022 kunde Trafikverket och entreprenören enas om en lösning med det fortsatta arbetet med tunneln.

Cementblandning skyddar mot brand

Förbättringsarbetet är sedan början av hösten i full gång. En cementbaserad blandning sprutas på insidan av hela tunneln. Materialet både fyller och jämnar ut betongen, vilket förbättrar tunnelns ytskikt och innebär att den uppnår Trafikverkets krav på livslängd och kvalité. Utöver att jämna ut väggarna skyddar även materialet mot brand.

Till vänster i bild är innan väggen har behandlas, och till höger slutresultatet med ett jämt och ifyllt ytskikt.

​Görs för hand

Allt arbete i tunneln sker mer eller mindre för hand. Det första steget är att tvätta, eller blötlägga betongen så att materialet, som sen sprutas på, kan fästa. Den cementbaserade blandningen görs på plats och behållaren är kopplad till slangen som sedan sprutar ut materialet på betongen. Det är ett konstant arbete med att se till att det finns färdigblandat material som kan sprutas på väggarna. På en dag hinner entreprenören spruta ungefär 150 kvadratmeter, tunneln i sin helhet är det cirka 9000 kvadratmeter. Det är ett tidskrävande jobb som beräknas att bli klart någon gång efter årsskiftet.

Den cementbaserade blandningen sprutas på för hand.