Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Inkopplingen är över - nu rullar tågen mellan Malmö och Lund igen

Strax efter midnatt öppnades järnvägen mellan Malmö och Lund igen. Under tio dygn har två nybyggda spår mellan Lund och Flackar kopplats in. Under tågstoppet har ersättningsbussar kört resenärer mellan Malmö och Lund.

– Inkopplingen av de nya dubbelspåren har gått bra. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Men det har planerats väl och alla inblandade, entreprenörer och folk inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete under de tio dygnen, 19 till 28 september, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö–Lund.

Flackarp, norr om HJärup, där de nya spåren anslöts till de tillfälliga spåren söderut mot Malmö.

2,5 kilometer nytt dubbelspår

Dubbelspåren som kopplades in under tågstoppet har byggts väster om de gamla järnvägsspåren, mellan Flackarp och Klostergården. På de platserna kapades de gamla spåren i början av förra veckan, därefter revs järnvägen och byggdes upp igen vid inkopplingspunkterna. I Flackarp anslöts nya spåren till de tillfälliga spåren mot Malmö och vid Klostergården kopplades de in på spåren in mot Lund C.

Under helgen som gick var det ett intensivt arbete med att lägga spår, rikta spåren och hänga upp kontaktledningar. Därefter har signaler flyttats och hela anläggningen har testats.

– Strax efter midnatt öppnades spåren och nu rullar tågen som vanligt igen. Dessa stora banarbeten påverkar många och de är en prövning för de som dagligen pendlar på sträckan. Men jag hoppas att de flesta kan förstå att vi bygger ut järnvägen så att fler kan åka tåg i framtiden och att järnvägen blir mindre känslig för störningar, säger Jens-Peter Eisenschmidt. 

Klostergården

Klostergården, strax söder om Lund, är inkopplingspunkten där det nya dubbelspåret nu ansluter till spåren in mot Lund C. Klostergårdens station tas i drift i december 2023.

Ersättningstrafiken – en utmaning för alla

Skånetrafiken har också de haft tio intensiva dygn där de hanterat ersättningstrafiken för alla se resenärer som rest på sträckan.

– Det är glädjande att ännu en etapp är klar och att fyrspårsbygget fortlöper som planerat. Nu när tågen rullar igen vill vi passa på att tacka alla resenärer för deras tålamod och alla medarbetare som varit engagerade i ersättningstrafiken under dessa dagar då resor mellan Malmö och Lund varit lite besvärligare och tagit längre tid än normalt, säger Magnus Andersson, Enhetschef inom Affärsområde Tåg hos Skånetrafiken.

Nästa tågstopp - september/oktober 2023

Det dröjer till hösten 2023 innan alla fyra nya spår kan kopplas in mellan Malmö och Lund, och stationerna öppnas. Fram till dess ska järnvägen och stationerna färdigställas. Allt ska vara klart i god tid innan september 2023 då det sista längre tågstoppet är inplanerat.

22 september–2 oktober 2023 stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund igen. Tågen börjar rulla på sträckan igen den 2 oktober, men det dröjer fram till den 9 oktober innan tågen kan stanna i Burlöv, Åkarp och Hjärup. I december 2023 öppnar Klostergårdens station.

Detaljerad information om tågstoppet hösten 2023 publiceras under våren 2023.