Logga in
Logga in

Lera från Åkarp blir havsbotten i Malmö

Dagliga transporter med tusen kubik lera från Åkarp till Malmö hamn. Nu ska Fyrspårets överskottsmassor återanvändas till att förbättra havsbottnen i Södra Varvsbassängen.

För att minska buller för närboende har fem kilometer järnväg grävts ner i marken mellan Åkarp och Hjärup. Nedsänkningen har genererat ett stort överskott av lermassor som lagrats i utkanten av Åkarp. Nu ska den återanvändas i Malmö stads upprustningsprojekt av Varvsstaden.

100 000 kubikmeter lera ska återanvändas

I november började transporterna med överskottsmassorna att köras till Södra Varvsbassängen i Malmö hamn. Cirka 1 000 kubikmeter dagligen, 16 000 innan årsskiftet och när projektet är klart kommer drygt 100 000 kubikmeter lera att ha återanvänts.

På plats i Malmö ska leran användas för att grunda upp Södra Varvsbassängen och täcka över förorenad havsbottnen till följd av tidigare industriverksamhet i hamnen. Den biologiska mångfalden ökar och vattenkvalitén blir bättre.​

Orörd lera från istiden

För att gräva järnvägsschaktet genom Åkarp och Hjärup har vi behövt gräva djupt, mellan sex och åtta meter ner. Leran på djupet har legat där orörd tusentals år, ända sedan istiden. 

Orörd till trots behöver leran testas mot föroreningar innan den kan återanvänds. Både Trafikverket och Peab (som kör transporterna) har genomfört provtagningar.​

Kör försiktigt vid lastplatsen

Lastbilarna lastas vid en depå inne på upplaget vid Stationsvägen och kör sen ut på Gränsvägen runt Åkarp och ut på motorvägen via Alnarpsvägen. Transporterna pågår fram till våren 2023 och sker dagtid på vardagar. Ett tiotal lastbilar kör i skytteltrafik på Gränsvägen och Stationsvägen. Kör försiktigt, speciellt när du passerar lastplatsen vid Stationsvägen.