Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Nytt liv för gammal järnvägsmakadam

Att återanvända material är en viktig del i Fyrspårets hållbarhetsarbete. Nu ska järnvägsmakadamen som legat under de gamla spåren få nytt liv. Men först behöver den sorteras!

Norr om Flackarp är sorteringsmaskinen i full gång. Maskinen siktar fram tre olika storlekar på makadam som tvättas och sorteras för att sedan göra nytta ute i projektet. Makadamen har legat under de gamla järnvägsspåren som revs under tågstoppet i höstas.

Makadam återanvänds i spåret

Maskinen sorterar ut makadam i storlekarna 0-16 mm, 16-32 mm och 32-64 mm. Den största storleken återanvänds som järnvägsmakadam i spårområdet. Nästa storlek kallas bangårdsmakadam och återanvänds inom bangården, som underlag eller som fyllning i ledningsschakt. Den tredje i storlek kallas finmaterial och kan återanvändas som fyllning runt dränering eller som kabelgrus.

Stenar i storleken 32-64 mm återanvänds som järnvägsmakadam i spårområdet.

Makadamen har legat under järnvägen i många år, och det finns därför risk att den blivit förorenad av tågtrafiken och bekämpningsmedel. Den minsta storleken löper störst risk för att vara förorenad, därför tar vi prover på den innan den kan återbrukas – om testerna är dåliga deponeras makadamen. 

Hittills har vi sorterat 60 000 ton makadam i projektet, under hösten kommer den siffran att adderas med cirka 18 000 ton.

Maskinen sorterar fram tre olika storlekar på makadamen som sedan får göra nytta ute i projektet.

Makadam är krossad sten som bland annat används som underlag till järnvägsspår. De grova stenstorlekarna passar bra under järnvägen då de inte suger åt sig vatten i så stor uträckning, och därmed inte är känslig för frost och tjäle.