Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund En uppdatering om gång- och cykelvägarna vid stationerna

Under bygget har vi behövt leda om trafiken tillfälligt. Det påverkar biltrafiken men också de som cyklar och går. Vi gör så gott vi kan för att underlätta, men det blir ibland längre väg och ofta grusunderlag.

Här är en kort sammanfattning av vad som hänt under sommaren och vad som väntas i höst.

Vid blivande stationen i Klostergården

Gång- och cykeltunneln under järnvägen, i höjd med Nordanväg, är öppen fram till 12 september då passagen stängs igen tillfälligt. Det gör vi för arbeten under tågstoppet i september och bygget av de nya spåren på östra sidan. Passagen öppnas preliminärt i december.

I Hjärup

Gång- och cykelvägen mellan Jakriborg och tillfälliga stationen har fått en ny och lite kortare sträckning. Vägen går från muren vid Jakriborg ner till plattformen på den nya stationen, över spåren till den östra sidan och ner mot den tillfälliga stationen. Vägen öppnades första september.

I Åkarp

Gång- och cykelvägen längs nya bullerskyddsskärmen öppnades i augusti. Den är nyasfalterad och lyktstolparna är på plats. Inom kort kommer Burlövs kommun slå på strömmen till belysningen. Klängväxter ska planteras vid skärmen till hösten. Den nya passagen över tunnellocket, i höjd med Svanetorpsvägen, öppnas lite senare i höst.

Vid Burlövs station

I juni förbättrade vi säkerheten på den tillfälliga cykel- och gångvägen vid stationstunneln i Burlöv. Vi har bland annat satt upp fler skyltar, målat mittlinjer på cykelvägen och satt ut reflexstolpar som markerar cykelbanans kant. Tillsammans med Burlövs kommun diskuteras ytterligare åtgärder.