Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Fyrspårets sista räls har anlänt

En viktig pusselbit för att kunna färdigställa projektet har nu levererats. Ett specialtåg med räls rullade in, det var projektets allra sista, och tillräckligt för att bygga klart de fyra spåren.

Det sista rälståget var lastat med 10 500 meter räls, tillräckligt för att bygga klart de fyra spåren mellan Malmö och Lund.

– Det här är en milstolpe för projektet, nu har vi allt material för att kunna bygga klart sträckan. Just den här rälsen ska användas mellan Lund och Flackarp, säger Thomas Hallgren, produktionschef BEST.

Rälsen dras ut bit för bit

Rälsen levererades i bitar på 420 meter. En maskin åkte framför rälståget och drog ut rälsen, bit för bit, ovanpå en bädd av makadam. Trots att rälsen består av högkvalitativt stål är den i den här formen rörlig, nästan sladdrig, vilket gör att det enkelt går att vinkla beroende på riktningen av järnvägen.

När rälsen väl är på plats ska vi sammanfoga bitarna och sedan fästa ihop dem med slipern. På så sätt ligger de stadigt på plats och klarar av att belastas av tågen.

Över 100 000 meter räls har levererats i projektet

Våren 2020 kom den allra första rälsleveransen till projektet. Den användes till att bygga de tillfälliga spåren som togs i bruk redan på hösten samma år. Arbetet med de nya spåren satte igång året därpå, i augusti 2021, då vi la ut räls på sträckan mellan Hjärup och Åkarp.

Totalt har det levererats över 100 000 meter räls till projektet, cirka 90 000 meter för de nya spåren, och cirka 20 000 meter för de tillfälliga spåren.

Gammal räls återanvänds

Vi har en målsättning att 40 procent av den gamla rälsen ska återanvändas i andra projekt. I september 2020 fraktade vi räls från sträckan mellan Arlöv, Hjärup och Åkarp till ett järnvägsprojekt i Halland. Där har den används för att rusta upp spåret mellan Åled och Oskarström.

Även de tillfälliga spåren ska återanvändas, här är målsättningen hela 80 procent. Just nu pågår planering om var vi ska skicka rälsen (och även andra delar från anläggningen) från de tillfälliga spåren efter att vi rivit dem i höst.

– Genom att återanvända räls och andra delar från järnvägsanläggningen sparar vi både pengar och minimerar koldioxidutsläppet för projektet, avslutar Thomas Hallgren.