Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Nu bygger vi järnväg i Åkarpstunneln

Det är full fart i och omkring tunneln i Åkarp. Ytbehandlingen på insidan blev klar i februari och nu lägger vi in rälsen.

Mycket av vårt arbete är just nu koncentrerat kring Åkarp. Här är en sammanfattning om arbetet som skett sedan årsskiftet. 

Insidan av tunneln är klar

Sedan i höstas har tunnelns 9000 kvadratmeter stora insida ytbehandlats med en cementblandning. Det mödosamma arbetet blev klart i början av februari och innebär att  tunneln numera har ett jämt ytskikt och dessutom är brandsäker.

Nästan direkt satte schaktarbetet igång. Restprodukter från blandningen grävdes bort och marken har jämnats ut. I mitten av maj räknar vi att vara klara med allt förberedande markarbete och kan därmed lägga ut rälsen genom tunneln.

Arbetsklädd person står på en lyftkran och sprutar vätska över betongvägg.

Mobilsurf säkrad i tunneln

I samband med markarbetet satte vi även upp skenor för kontaktledningen i taket samt rännor för kablar i marken. I de kommande veckorna passar vi även på att hänga upp så kallade läckande kablar. Det är långa kablar med små hål i, där hålen i kabeln tar emot och läcker ut radiosignaler, och gör så att kabeln fungerar som en antenn. Det innebär att mobiltäckningen bibehålls inuti tunneln.

Läckande kablar är praxis för att behålla täckningen inuti tunnlar, tunnelbanor och annan infrastruktur under mark.

Två arbetsklädda personer står intill ett betongrör-

Kanalisationsrännorna är på plats i Åkarpstunneln. 

Västra tågparet får vänta

Även utanför tunneln pågår arbete för fullt. Kontaktledningar har satts upp och under februari lade vi ut en makadambädd och ovanpå det, östra järnvägsspåret in mot tunneln.

Däremot får utrullningen av det västra tågparet vänta. Ytan används idag som en transportväg, där lastbilar kör till och från tunneln och plattformen. När vägen inte längre behövs rullar vi ut de två resterande spåren in till tunneln.

Tillgänglighetsanpassad station

Plattformen i Åkarp har sedan ett bra tag sett någorlunda färdig ut. Vad som kvarstår är bland annat att installera hissar och få alla skyltar på plats. När allt är klart ska en besiktningsman granska alla publika ytor på stationen ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Tågstation intill en tunnel. Arbetsfordon står parkerade intill rälsen och personer i arbetskläder står på perrongen.

Sammantaget går arbetet vid Åkarp framåt och vi håller oss än så länge enligt tidplanen. Allt arbete behöver vara klart innan tågstoppet 22 september–2 oktober då vi kopplar in de fyra nya spåren.

 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa