Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Så bevarar vi Sveriges bästa jordbruksmark

De tillfälliga spåren är byggda på lånad jordbruksmark. Två gånger om året vänder vi på jorden så att den kan lämnas tillbaka lika näringsrik som vid utlåning. Det har blivit dags för årets första vändning!

Järnvägen mellan Malmö och Lund kantas av både tätorter och jordbruk. För att få plats att bygga de tillfälliga spåren har Trafikverket lånat mark av privata markägare.

Det är inte vilket mark som helst, utan Skånsk åkermark som sägs vara bland Sveriges bästa. När projektet är klart hösten 2023 ska de tillfälliga spåren tas bort och all mark lämnas tillbaka i ursprungligt skick. Nu värnar vi extra om jorden på den lånade marken.

Vänds för att hållas vid liv

Det första lagret av jord på åkermarken kallas för matjord. Där bor daggmaskar och andra mikroorganismer som bryter ner organiskt material så som löv och kvistar. Den processen bildar mylla, och är vad som skapar näring i matjord.

Vi har grävt upp matjord för att ge plats åt de tillfälliga spåren och lagt den i högar, så kallade matjordsvallar. Eftersom att matjord behöver både luft och solljus vänder vi på högarna två gånger om året. På så sätt får de delar som legat underst komma övers, utan denna process hade näringen i jorden försvunnit och dött.

Processen minimerar även spridning av ogräs genom att ogräsfrön hamnar underst i högen, förlorar kontakt med luft och solljus, och kvävs.

Matjorden ligger i vallar som vänds två gånger per år. 

Mark brukas återigen vid Lommavägen

Jordbruksmarken vid Lommavägen i Hjärup kan återigen användas för odling efter att i ett par års tid använts till förvaring av stenmaterial och arbetsmaskiner. Även denna matjord har vi två gånger om året vänt på för att behålla jordens kvalitet.

Till vänster syns marken när den användes av Trafikverket som arbetsyta och matjorden ligger i vallar, och till höger där matjorden lagts tillbaka.

Just nu pågår årets första vändning vid matjordsvallarna norr om Åkarp.​