Logga in
Logga in

Hur påverkades du av tågstoppet?

Nu rullar tågen mellan Malmö och Lund igen. Hur klarade du dig dessa dagar utan tåg? Svara på enkäten om ditt resande och hur du påverkades. Dina svar ger oss värdefull information för att bli bättre.

Du som påverkades av avstängningen; hur löste du i huvudsak ditt resande?
Hur fick du information om tågstoppet?