Logga in
Logga in

Skåne Lund C, tillgänglighetsanpassning

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa Lund centralstation för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Komplettering av taktila ledstråk, information och förbättrad belysning på Lund C.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten för resenärer.

Nuläge

Upphandling av projektör. I januari 2024 börjar projekteringen.

Om projektet

Syftet med projektet är att leda både resenärer och övriga passerande på rätt vägar genom stationsområdet. Genvägar, snubbelrisker och spårspring ska byggas bort för att öka säkerheten för både människor och tåg. Detta görs genom tydligare ledstråk, varningsområden och taktil skyltning. Även avgränsningar i form av gröna barriärer och stängsel kommer att kompletteras.

Arbetena utförs nattetid i etapper om cirka tre veckor per spår.

  • År 2025 kommer plattformen utmed spår 1 och 6 åtgärdas.
  • År 2026 kommer plattformarna 2, 3, 4 och 5 åtgärdas.

Visst buller kan förekomma i perioder och då informeras berörda inför detta. På dagtid kan plattformarna användas som vanligt och tågresandet ska därför inte påverkas.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att justeras.

1 Projektering 2024

2 Stängsling Hösten 2024

3 Produktion på plattform 1 och 6 2025

4 Produktion på plattform 2, 3, 4 och 5 2026

5 Klart Hösten 2026

Läs mer om tillgänglighetsanpassning

Läs mer om vårt arbete med tillgänglighetsanpassning av tågstationer i södra Sverige.

Kontakt

Cecilia Assiks

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 73